Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το χουμάρ’

Ποντιακός Καρσιλαμάς Νο1/Το χουμάρ’Ποντιακός Καρσιλαμάς Νο1/Το χουμάρ’

Στιχουργοί: Σοφία Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Σοφία Παπαδοπούλου

Καλλιτέχνες: Λάμπης Αναστασιάδης, Σοφία Παπαδοπούλου


Τη Γερμανίας η παρά
εβγαίν’ ας σο γατράνιν
Θα κάθουνταν και δίν’ ατα
το βράδον σο χουμάριν

Σην Γερμανίαν έρθαμε
αντρόγυνα ζευγάρι͜α
Εχάλασαν τ’ οσπίτι͜α τουν
κι ερρούξαν σα χουμάρι͜α

Τη χουμαρί’ το παίξιμον
το σύρσιμον τη ζαρί’
Εχώρτσεν και τ’ αντρόγυνα
εξέγκεν σο παζάρι

Πουλί μ’, παρακαλώ εσέν
μη παί͜εις και το χουμάριν
Εσύ -ν- εβγάλτς και την παράν
και τρώγ’ν’ ατο οι άλλοι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατααυτά
βράδονβράδυ
γατράνινπίσσα, κατράμι katran/ḳaṭrān
εβγαίν’βγαίνει
εβγάλτςβγάζεις
εξέγκενέβγαλε
έρθαμεήρθαμε
ερρούξανέπεσαν
εχώρτσενχώρισε, ξεχώρισε, διάλεξε
ζαρί’ζαριού
κάθουντανκάθονται
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
παί͜ειςπαίζεις
παράλεφτά, το χρήμα para/pāre
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
σύρσιμονσύρσιμο, τράβηγμα, ρίξιμο, μτφ. απαγωγή
τουντους
τρώγ’ν’τρώνε
χουμαρί’κουμαριού kumar/ḳimār
χουμάρι͜ακουμάρια, τυχερά παίγνια kumar/ḳimār
χουμάρινκουμάρι, τυχερό παιχνίδι kumar/ḳimār

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr