Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ψηλόν ραχ̌ίν χαμέλυνον

Νοσταλγικοί σκοποί του ΠόντουΝοσταλγικοί σκοποί του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ψηλόν ραχ̌ίν χαμέλυνον
ας χαμελύν’ ο ήλιον
Ας χαμελύν’ τ’ αρνόπο μου
κόκκινον κι άμον μήλον

Εσέναν την παντέμορφον
να είχα μετ’ εμένα
Άλλο ’κι ξενιτεύκουμ’νε
και σα μακρά ’κ’ επέγ’να

Εγώ είμαι εκείνον το πουλίν
το παραπονεμένον
Που χτίζω τη φωλέα μου
σε δέντρον μαραμένον

Εσύ μικρίκον τράνυνον
εγώ -ν- ας μεγαλύνω
Σην Παναγίαν όμνυσα
το σπαρέλι σ’ θα λύνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
επέγ’ναπήγαινα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μεγαλύνωμεγαλώνω
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
ξενιτεύκουμ’νεξενιτευόμουν
όμνυσαορκίστηκα
παντέμορφονπανέμορφο/η
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σπαρέλιμέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους spalliera
τράνυνονμεγάλωσε (προστ.)
φωλέαφωλιά
χαμελύν’χαμηλώνει
χαμέλυνονχαμήλωσε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr