Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο καλόν ο μαθητής

Ποντιακά 2000Ποντιακά 2000

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Γράμματα για να μαθάντς
τα βιβλία σ’ να μη χάντς
Θα δεβά͜εις, θα ξενυχτάς,
εμπροστά -ν- εσύ να πας

Ο καλόν ο μαθητής
’ίνεται καθηγητής
Και τσ̌οπάνον ο τεμπέλτς
μάθα γράμματα αν θέλτς

Ατώρα τέρε νεγκάστ’
κι ύστερα το κόσμον λάστ’
Ποίσον, ρίζα μ’, ήντι͜αν θέλτς
το σχολείο σ’ αν τελέντς

Ο καλόν ο μαθητής
’ίνεται καθηγητής
Και τσ̌οπάνον ο τεμπέλτς
μάθα γράμματα αν θέλτς

Τ’ αποσκάλι σ’ να τερείς,
να μη κλώσ̌κεσαι οπίσ’
Και τα χώματα χταλεύ’ς
κι υστερνά θα πουσ̌μανεύ’ς

Ο καλόν ο μαθητής
’ίνεται καθηγητής
Και τσ̌οπάνον ο τεμπέλτς
μάθα γράμματα αν θέλτς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποσκάλιημιτελές, ατελές, δουλειά που έχει μείνει στη μέση
ατώρατώρα
δεβά͜ειςδιαβάζεις, περνάς, πηγαίνεις κπ/κτ κάπου
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
θέλτςθέλεις
’ίνεταιγίνεται
κλώσ̌κεσαιγυρίζεις, επιστρέφεις
λάστ’τριγύρνα, περιπλανήσου ἀλάομαι/ηλάσκω
μάθαμάθε (προστ.)
μαθάντςμαθαίνεις
νεγκάστ’κουράσου (προστ.)
οπίσ’πίσω
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πουσ̌μανεύ’ςμετανιώνεις pişman olmak<paşmān
τελέντςτελειώνεις κτ (μεταβ.)
τεμπέλτςτεμπέλης tembel/tenbel
τέρεκοίταξε (προστ.)
τερείςκοιτάς
υστερνάκατοπινά, τελευταία
χάντςχάνεις, παύεις να έχεις, διώχνεις
χταλεύ’ςσκάβεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr