Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όλ’ τερούνε με και κλαίνε

Ποντιακά 2000Ποντιακά 2000

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Όλ’ τερούνε με και κλαίνε
η μάνα μ’ πικρογελά
να ευτάει με -ν- να πιστεύω
πως θα ’ίνουμαι καλά

Ζωντανόν κλάψον με -ν, μάνα μ’,
εσύ όσον ντ’ επορείς
Γιάμ’ γουεύ’ εσέν ο Χάρον
και -ν- εμέν αφήν’ οπίσ’

Να μη καταράσαι, μάνα μ’,
το γραφτόν έτον τ’ εμόν
Τυχερόν ’κ’ είχα, μανίτσα μ’,
σον κόσμον εγώ να ζω

Ζωντανόν κλάψον με -ν, μάνα μ’,
εσύ όσον ντ’ επορείς
Γιάμ’ γουεύ’ εσέν ο Χάρον
και -ν- εμέν αφήν’ οπίσ’

Μάνα, μη χατεύ’ς τον Χάρον,
τη δουλείαν ατ’ ευτάει
Για τ’ ατό έρ’ται σον κόσμον,
ψ̌ήα πρέπ’ να παίρ’ και πάει

Ζωντανόν κλάψον με -ν, μάνα μ’,
εσύ όσον ντ’ επορείς
Γιάμ’ γουεύ’ εσέν ο Χάρον
και -ν- εμέν αφήν’ οπίσ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αφήν’αφήνει
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
γουεύ’λυπάμαι/ται, φείδομαι/εται, τσιγκουνεύομαι/εται, θυσιάζω/ει kıymak
δουλείανδουλειά
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επορείςμπορείς
έρ’ταιέρχεται
έτονήταν
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καταράσαικαταριέσαι
κλάψονκλάψε (προστ.)
όλ’όλοι/α
οπίσ’πίσω
τερούνεκοιτούν
χατεύ’ςδιώχνεις atmak
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr