Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Σ σ’ όλια τα πετούμενα

Νοσταλγικοί σκοποί του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Έι! Ακείνον που ’κ’ εξέρ’
και πάει κατηγορά με
’Κι ’ξέρ’ ας σα τερτόπα μ’
για να παρηγορά με

Εγώ -ν- άλλον ’κ’ έρχουμαι
και άλλο ’κι δι͜αβαίνω
Δι͜αβάτες αν δι͜αβαίνω
μονήν άλλο ’κι μένω

’Σ σ’ όλια τα πετούμενα
ο ψύλλον έχ̌’ τη χάρη
Κοκκινίζ’ την έμορφον
κι απ’ όθεν θέλει δάκει

Σύρον άν’ και σύρον κα’
το φιστάν’ σο γιάν’ απάν’
Ο Θεός την ψ̌η μ’ να παίρ’
σ’ άσπρον το κιορτάν’ -τ- σ’ απάν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άν’άνω, πάνω, άνωθεν
απάν’πάνω
γιάν’πλάι, πλευρά yan
δάκειδαγκώνει
δι͜αβαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώ διαβαίνω
έμορφονόμορφο
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
έρχουμαιέρχομαι
έχ̌’έχει
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κα’κάτω
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιορτάν’λαιμός gerdan/gerden
μονήνδιαμονή, διανυκτέρευση
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όλιαόλα
παίρ’παίρνω/ει
’ς(ας) από
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
φιστάν’φουστάνι fistan<fustān
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr