Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Βάλτε ρακίν

Τ’ εγάπ’ς μαχ̌αιρέαςΤ’ εγάπ’ς μαχ̌αιρέας

Στιχουργοί: Γεώργιος Σπινθηρόπουλος

Συνθέτες: Κωνσταντίνος Φιλιππίδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Ραμπίδης, Γιώργος Μελισσόπουλος


Ρακίν σο ποτήρ’ βάλτε με,
βάλτεν για να μεθύνω
Τα τέρτι͜α μ’ ντ’ ετοπλάεψα
απέσ’ ι-μ’ για να σβήνω

Βάλτε ρακίν, βάλτε κρασίν,
φέρτεν κι άλλα πουκάλι͜α
Και τα στραβά κι ανάποδα,
παιδία, ’λέπω ομάλι͜α

Εμέναν μη τερείτε με
δα̤κρόπα αν θα ’κχ̌ύνω
Η καρδι͜ά μ’ πώς βρουλίεται!
Το τέρτι μ’ πώς θα σβήνω;

Βάλτε ρακίν, βάλτε κρασίν,
φέρτεν κι άλλα πουκάλι͜α
Και τα στραβά κι ανάποδα,
παιδία, ’λέπω ομάλι͜α

Σο κατωθύρ’ εβάλτε με,
αέραν για να παίρω
’Φουρκίγ̆α, λύεται η ψ̌η μ’,
παρηγορίαν θέλω

Βάλτε ρακίν, βάλτε κρασίν,
φέρτεν κι άλλα πουκάλι͜α
Και τα στραβά κι ανάποδα,
παιδία, ’λέπω ομάλι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
βρουλίεταιφλέγεται, καίγεται brûler
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
ετοπλάεψαμάζεψα, συγκέντρωσα toplamak
κατωθύρ’κατώφλι, η παράπλευρη και κάτω ξύλινη δοκός της πόρτας, ο πρόδρομος
’κχ̌ύνωχύνω, περιχύνω
’λέπω(ελέπω) βλέπω
λύεταιλιώνει
μεθύνωμεθάω
ομάλι͜αομαλά, ευθεία, πεδιάδες, ίσια (επιρρ.)
παιδίαπαιδιά
παίρωπαίρνω
παρηγορίανπαρηγοριά
πουκάλι͜αμπουκάλια
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
τερείτεκοιτάτε
τέρτικαημός, βάσανο, στενοχώρια dert
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
φέρτενφέρτε (προστ.)
’φουρκίγ̆α(εφουρκίγα) πνίγηκα
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr