Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άψιμον έβαλες τρανόν

Τ’ εγάπ’ς μαχ̌αιρέαςΤ’ εγάπ’ς μαχ̌αιρέας

Στιχουργοί: Γεώργιος Σπινθηρόπουλος

Συνθέτες: Γεώργιος Σπινθηρόπουλος

Καλλιτέχνες: Ανέστης Ραμπίδης, Γιώργος Μελισσόπουλος


Θα πάω σ’ έναν μάισσα
να λέει με πού είσαι
Να λέει με πού ευρίεσαι
και που γυρί͜εις και κείσαι

Άψιμον έβαλες τρανόν
σο νου μ’ και σην καρδία μ’
Κι εκρέμ’σες όσα έχτισα
θα χάνω και την υεία μ’

Θα ’φτάω χ̌ίλια τάματα 
σ’ Α’έρτς και Παναΐα
Σην ψ̌η σ’ να ’φτάγ’νε θάματα
να κλώσ̌κεσαι αλλομίαν

Άψιμον έβαλες τρανόν
σο νου μ’ και σην καρδία μ’
Κι εκρέμ’σες όσα έχτισα
θα χάνω και την υεία μ’

Θα πάω σ’ έναν ανοιχτήν,
όσα κι αν θέλ’ θα δίγω
για να μαθάνω για τ’ εσέν,
την ψ̌η μ’ σ’ ατέν θ’ ανοίγω

Άψιμον έβαλες τρανόν
σο νου μ’ και σην καρδία μ’
Κι εκρέμ’σες όσα έχτισα
θα χάνω και την υεία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Α’έρτςΑη-Γιώργης
αλλομίανάλλη μια φορά
ανοιχτήνμάντη, χαρτομάντη
ατέναυτήν
άψιμονφωτιά
γυρί͜ειςγυρίζεις, γυρνάς
δίγωδίνω
εκρέμ’σεςγκρέμισες, έριξες κατά γης
ευρίεσαιβρίσκεσαι
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
κλώσ̌κεσαιγυρίζεις, επιστρέφεις
μαθάνωμαθαίνω
μάισσαμάγισσα
όσαόσες φορές
υείαυγεία
’φτάγ’νε(ευτάγ'νε) κάνουνε, φτιάχνουνε εὐθειάζω
’φτάω(ευτάω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr