Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ εμόν τ’ αρνίν αρλίν έν’

Νοσταλγικοί σκοποί του ΠόντουΝοσταλγικοί σκοποί του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Κανείς τιδέν μη λέει ατο
τ’ εμόν τ’ αρνίν αρλίν έν’
Θα κλαίει και θα κλαινίζ’ κι εμέν
η καρδι͜ά μ’ γεραλίν έν’

Σου παρχάρ’ τα τσ̌ιμενόπα
σ’ επεκεί μέρ’ τ’ ορμόπον
Έφαες το καρδόπο μου
έπε̤ς κρύον νερόπον

Αρνί μ’, τα κάλλι͜α σ’ θάλασσαν
το καρδόπο σ’ τσ̌ιμένι
Έναν βράδον ζωήν ας έχ̌’
μετ’ εσέν που θα μένει
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρλίναυτό που το πιάνει εύκολα το παράπονο arlı
βράδονβράδυ
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένο yaralı
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
έπε̤ςήπιες
έφαεςέφαγες
έχ̌’έχει
κάλλι͜ακάλλη
καρδόποκαρδούλα
κλαινίζ’στενοχωρώ/εί, κάνω/ει να κλάψει
μέρ’(μέρου, επιρρ.) πού, προς ορισμένο μέρος, όποιος
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νερόποννεράκι
ορμόπονμικρό ρυάκι/μικρή ρεματιά
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
τιδέντίποτα
τσ̌ιμένιγρασίδι, λιβάδι çimen
τσ̌ιμενόπαγρασίδια, λιβάδια çimen

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr