Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μαύρα είν’ τα μαλλία τ’ς

Άμον το ’41Άμον το ’41

Στιχουργοί: Χρήστος Ραμπίδης

Συνθέτες: Χρήστος Ραμπίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Μελισσόπουλος, Μέλη Ραμπίδου, Χρήστος Ραμπίδης


Μαύρα είναι τα μαλλία τ’ς
και συρμένα απάν’ σ’ ωμία τ’ς
Άσπρα χ̌ι͜όνι͜α είν’ τα ψ̌ήα τ’ς
Ντ’ έμορφα κουνίζ’ τ’ ωμία τ’ς

[Και] Το πόιν ατ’ς έν’ λαμπάδαν,
[και] ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν
[Και] Ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν,
[και] το πόιν ατ’ς έν’ λαμπάδαν

Όντες έν’ και μεθυσμέντσα
έν’ πολλά αφορισμέντσα
Όλ’ θέλ’ για να χορεύ’
και τ’ εμόν την καρδι͜άν καίει

[Και] Το πόιν ατ’ς έν’ λαμπάδαν,
[και] ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν
[Και] Ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν,
[και] το πόιν ατ’ς έν’ λαμπάδαν

Και σ’ ομμάτι͜α όντες τερεί με
σ’ άστρα απάν’ εγώ κείμαι
Να επαίρ’να τεν σο χ̌έρι μ’,
να εγίνουτον το ταίρι μ’

[Και] Το πόιν ατ’ς έν’ λαμπάδαν,
[και] ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν
[Και] Ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν,
[και] το πόιν ατ’ς έν’ λαμπάδαν

[Και] Το πόιν ατ’ς έν’ λαμπάδαν,
[και] ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν
[Και] Ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν,
[και] το πόιν ατ’ς έν’ λαμπάδαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απάν’πάνω
ατ’ςαυτής, της
αφορισμέντσααφορισμένη, αναθεματισμένη
εγίνουτονγινόταν
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έν’είναι
επαίρ’ναέπαιρνα
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κουνίζ’κουνάει
μεθυσμέντσαμεθυσμένη
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όλ’όλοι/α
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
πόινύψος, μπόι boy
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
συρμένατραβηγμένα
τερείκοιτάει
χορεύ’χορεύω/ει
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr