Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αγαπώ ατον

Άμον το ’41Άμον το ’41

Στιχουργοί: Γεώργιος Σπινθηρόπουλος

Συνθέτες: Γεώργιος Σπινθηρόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Μελισσόπουλος, Μέλη Ραμπίδου, Χρήστος Ραμπίδης


Έναν παλληκάρ’ σον κόσμον
εγώ αγαπώ
Επέρεν τ’ εμόν την καρδά̤ν,
’κ’ επορώ να ζω

Αγαπώ -γ- ατον, αγαπώ ατον!
Σ’ ομμάτι͜α όντες τερεί με
πολλά θέλ’ ατον!

Έμορφον παλληκαρόπον,
’κι ανασπάλλ’ ατο
Μαύρα χρόνι͜α θα περάνω
αν θα χάν’ ατο

Αγαπώ -γ- ατον, αγαπώ ατον!
Σ’ ομμάτι͜α όντες τερεί με
πολλά θέλ’ ατον!

Έναν παλληκάρ’ σον κόσμον
έν’ αρ’ έμορφον
Άνοιξη ζωγραφισμένον
χ̌ιλι͜οπλούμιστον

Αγαπώ -γ- ατον, αγαπώ ατον!
Σ’ ομμάτι͜α όντες τερεί με
πολλά θέλ’ ατον!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλλ’ξεχνάω/ει
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
έν’είναι
επέρενπήρε
επορώμπορώ
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδά̤νκαρδιά
’κιδεν ουκί<οὐχί
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παλληκαρόπονπαλληκαράκι
περάνωπερνάω
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τερείκοιτάει
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr