Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εντούναν

Άμον το ’41Άμον το ’41

Στιχουργοί: Χρήστος Ραμπίδης

Συνθέτες: Χρήστος Ραμπίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Μελισσόπουλος, Μέλη Ραμπίδου, Χρήστος Ραμπίδης


Εχάσα το μικρόν τ’ αρνί μ’
κι ατό πα -ν- αραεύω
Αρνί μ’, όντες ελέπω σε
πάω να σ̌ασ̌ουρεύω

Εντούναν, ξαν, εντούναν
σ’ άψιμον και ση βρούλαν
Εφίλ’ναν ξαν εφίλ’νανε
σο στόμαν και ση γούλαν

Μίαν κι άλλον ας εφίλ’να σε
κι εμέναν ας εντούναν
Θ’ εδέβαζα το σεβνταλούκ’
το τρανόν τη φουρτούναν

Εντούναν, ξαν, εντούναν
σ’ άψιμον και ση βρούλαν
Εφίλ’ναν ξαν εφίλ’νανε
σο στόμαν και ση γούλαν

Πάω κι έρχουμαι σ’ οσπίτι σ’
και -ν- άμον γυρευός -ι
Εσύ γουεύ’ς το φίλεμαν
ντο εδώκεν ο Θεός -ι

Εντούναν, ξαν, εντούναν
σ’ άψιμον και ση βρούλαν
Εφίλ’ναν ξαν εφίλ’νανε
σο στόμαν και ση γούλαν

’Λί εμέν, μάνα, ’λί εμέν,
’λί εμέν ντό να εποίν’να;
Τα χ̌είλα̤ μ’ γεράδας είχαν
και ’κ’ επόρ’να να εφίλ’να

Εντούναν, ξαν, εντούναν
σ’ άψιμον και ση βρούλαν
Εφίλ’ναν ξαν εφίλ’νανε
σο στόμαν και ση γούλαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
άψιμονφωτιά
βρούλανφλόγα brûler
γεράδαςπληγές, τραύματα yara
γουεύ’ςλυπάσαι, φείδεσαι, τσιγκουνεύεσαι, θυσιάζεις kıymak
γούλανλαιμό gula
γυρευόςεπαίτης, ζητιάνος
εδέβαζαδιάβαζα, περνούσα, πήγαινα κπ/κτ κάπου διαβαίνω
εδώκενέδωσε
ελέπωβλέπω
εντούνανχτυπούσαν, στερέωναν
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
επόρ’ναμπορούσα
έρχουμαιέρχομαι
εφίλ’ναφιλούσα
εφίλ’νανφιλούσαν
εφίλ’νανεφιλούσαν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’λίαλί, αλίμονο
μίανμια φορά
ξανπάλι, ξανά
όντεςόταν
παπάλι, επίσης, ακόμα
σ̌ασ̌ουρεύωσαστίζω, τα έχω χαμένα şaşırmak
σεβνταλούκ’έρωτας sevdalık
φίλεμανφιλί
χ̌είλα̤χείλια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr