Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Περπερίτσα

Άμον το ’41Άμον το ’41

Στιχουργοί: Γεώργιος Σπινθηρόπουλος

Συνθέτες: Χρήστος Ραμπίδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Ραμπίδης, Γιώργος Μελισσόπουλος, Μέλη Ραμπίδου, Χρήστος Ραμπίδης


Περπερίτσα πορπατεί,
το Θεόν παρακαλεί
Να ευτάει έναν βρεχ̌ήν
να χ̌αίρουνταν κι οι εφτωχοί

Ο Θεόν πολλά τρανός,
θα ακούει εμάς Ατός
Θα γομούντανε τ’ ορμία,
τ’ εμέτερα τα κεπία

Περπερίτσα, ντό τερείς;
ποίσον εσύ ντ’ επορείς
Παρακάλ’ ξαν τον Θεόν
να χ̌αίρεται κι ο φτωχόν

Ο Θεόν πολλά τρανός,
θα ακούει εμάς Ατός
Θα γομούντανε τ’ ορμία,
τ’ εμέτερα τα κεπία

Περπερίτσα, να κουνί͜εις
τα εμπάλια σ’ ντο φορείς
Να βρέχ̌’ και να χ̌αίρουμες
αλλέως θα καίουμες

Ο Θεόν πολλά τρανός,
θα ακούει εμάς Ατός
Θα γομούντανε τ’ ορμία,
τ’ εμέτερα τα κεπία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλέωςαλλιώς
βρέχ̌’βρέχει
βρεχ̌ήνβροχή
γομούντανεγεμίζουν, κομπιάζουν
εμέτεραδικά μου/μας
εμπάλιαμπαλώματα
επορείςμπορείς
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
εφτωχοίφτωχοί
καίουμεςκαιγόμαστε
κεπία(ον.) κήποι, (αιτ.) κήπους
κουνί͜ειςκάνεις κούνια
ξανπάλι, ξανά
ορμίαρυάκια, ρεματιές
παρακάλ’παρακάλεσε (προστ.)
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πορπατείπερπατάει
τερείςκοιτάς
χ̌αίρουμεςχαιρόμαστε
χ̌αίρουντανχαίρονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr