Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Χάρης

Άμον το ’41Άμον το ’41

Στιχουργοί: Γεώργιος Σπινθηρόπουλος

Συνθέτες: Χρήστος Ραμπίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Μελισσόπουλος, Μέλη Ραμπίδου, Χρήστος Ραμπίδης


Έτον έναν παλληκάρ’
ο Χάρης του Φαϊτά
Εμπαίν’νεν και ση φωτίαν,
είχ̌εν και τρανόν καρδίαν

Χάρη, εσύ εκεί που πας
να ευτάς ντο εγροικάς
Πέει ατο σον Άγιο-Πέτρον,
ατός παλληκάρ’ πα έτον

Είχ̌εν δύναμη τρανόν,
η μούστα πα σίδερον!
’Κ’ εφογούτονε κανέναν
κι ο κόσμος ατόν ετέρ’ναν

Χάρη, εσύ εκεί που πας
να ευτάς ντο εγροικάς
Πέει ατο σον Άγιο-Πέτρον,
ατός παλληκάρ’ πα έτον

Θέ μ’, αΐκον παλληκάρ’
πώς εχάσεν τ’ ομμάτι͜α τ’;
Έτονε χαροκαμένος
και ση ψ̌ην πα πονεμένος

Χάρη, εσύ εκεί που πας
να ευτάς ντο εγροικάς
Πέει ατο σον Άγιο-Πέτρον,
ατός παλληκάρ’ πα έτον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
εγροικάςκαταλαβαίνεις
ετέρ’νανκοιτούσαν
έτονήταν
έτονεήταν
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
εφογούτονεφοβόταν
εχάσενέχασε, έδιωξε, πέταξε
Θέ(κλητ.) Θεέ
’κ’δεν ουκί<οὐχί
μούσταγροθιά muşta/muşte
ομμάτι͜αμάτια
παπάλι, επίσης, ακόμα
πέειπες (προστ.)
ψ̌ηνψυχή
Σημειώσεις
Εις μνήμην του Θεοχάρη (Χάρη) Φαϊτά (20/03/1939-23/01/2004), συζύγου Παρθένας Φαϊτά-Ραμπίδου και γαμπρού του Χρήστου Ραμπίδη.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr