Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παπαρούνα

Άμον το ’41Άμον το ’41

Στιχουργοί: Γεώργιος Σπινθηρόπουλος

Συνθέτες: Χρήστος Ραμπίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Μελισσόπουλος, Μέλη Ραμπίδου, Χρήστος Ραμπίδης


Κόκκινον φιστάν’ φορείς
την ημέραν τη Λαμπρής
Κόκκινον κι άμον τσιλίδ’,
τίνος να ευτάς χατίρ’;

Παπαρούνα, παπαρούνα,
για τ’ εσένα θα εντούνα
μετ’ ένα σουρίν παιδία
για τ’ εσόν την εμορφίαν

Έλαμψες άμον λαμπάδαν
κι έντον έναν εβδομάδαν
Ύπνος άλλο ’κι πάν’ με
ο Θεόν πα να ελι͜ά με

Παπαρούνα, παπαρούνα,
για τ’ εσένα θα εντούνα
μετ’ ένα σουρίν παιδία
για τ’ εσόν την εμορφίαν

Είδανε σε σην πλατείαν
κι έντον έναν φασαρίαν
Ο κόσμον αρ’ εταράεν
και η ψ̌η μ’ πα εχπαράεν

Παπαρούνα, παπαρούνα,
για τ’ εσένα θα εντούνα
μετ’ ένα σουρίν παιδία
για τ’ εσόν την εμορφίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
εμορφίανομορφιά
έντονέγινε
εντούναχτυπούσα
εσόνδικός/ή/ό σου
εταράενταράχθηκε, ανακατεύτηκε, μπερδεύτηκε, αναμίχθηκε
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
εχπαράεν(αμτβ) τρόμαξε, ξαφνιάστηκε
’κιδεν ουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
παπάλι, επίσης, ακόμα
παιδίαπαιδιά
σουρίνκοπάδι, σωρός από πράγματα sürü
τίνοςποιού;
τσιλίδ’πυρωμένο κάρβουνο εστίας
φιστάν’φουστάνι fistan<fustān
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr