Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τερέστεν τ’ ομματόπα μου

Ο Σιμούλτς κι ο ΠόλιονΟ Σιμούλτς κι ο Πόλιον

Στιχουργοί: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Συνθέτες: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


Τερέστεν τ’ ομματόπα μου
ντο έσταξαν τον τόπον
Εκεί χορτάρ’ ’κ’ εφύτρωσεν,
εξέβεν τσ̌ιτσ̌ακόπον

’Κατήβασες με στο τεμέλ’,
τ’ οσπίτι μ’ επεδράντσες
Το βίο μ’ όλον έφαες,
εμέναν πα ορφάντσες

Όλια τσ̌η γης τα υπάρχοντα
σ’ ομμάτι͜α μ’ είν’ χοχόλια
’Κ’ επόρεσα να λέγω σας
τη καρδίας ι-μ’ όλια

Ατείν’ που εβοήθεσαν
τ’ οσπίτι μ’ να χαλάν’νε
Ας ση καντήλας το φιτίλ’
άψιμον να πιάν’νε

Απέσ’ σ’ άψιμον καίουμαι,
κανείς ’κι γουρταρεύ’ με
Από μακρά τερούνε με
η βρούλα πώς σαρεύ’ με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατείν’αυτοί
άψιμονφωτιά
βίοβιος, περιουσία
βρούλαφλόγαbrûler
γουρταρεύ’γλυτώνω κτ/κπ από, διασώζω/ειkurtarmak
είν’είναι (για πληθ.)
εξέβενβγήκε, ανέβηκε
επεδράντσεςέβγαλες την σκεπή του μτφ. το διέλυσεςαπό+ ρδανίν ή δρανίν
επόρεσαμπόρεσα
έφαεςέφαγες
’κ’δενουκί<οὐχί
καίουμαικαίγομαι
καντήλας(τη, γεν. ενικ.) καντήλας, (τα, ονομ. πληθ.) καντήλες
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κατήβασες(εκατήβασες) κατέβασες
’κιδενουκί<οὐχί
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
ορφάντσεςάφησες ορφανό
παπάλι, επίσης
πιάν’νεπιάνουν
σαρεύ’τυλίγω/ει, περικυκλώνω/ει, εναγκαλίζομαι/εται, μτφ. αρέσει σεsarmak
τεμέλ’θεμέλιο
τερέστενκοιτάξτε (προστ.)
τερούνεκοιτούν
τσ̌ιτσ̌ακόπονλουλουδάκιçiçek
χαλάν’νεχαλούν, καταστρέφουν
χοχόλιασκουπίδια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr