Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πατέρα, πονεμένε

Άμον το ’41Άμον το ’41

Στιχουργοί: Γεώργιος Σπινθηρόπουλος

Συνθέτες: Χρήστος Ραμπίδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Ραμπίδης, Γιώργος Μελισσόπουλος, Μέλη Ραμπίδου, Χρήστος Ραμπίδης


Πατέρα μ’, γιατί ’κ’ επορείς
τη νύχτα να κοιμάσαι;
Συννεφιασμένα τ’ ομμάτι͜α σ’,
σ’ άλλον κόσμον πας χάσαι

Πατέρα μ’, πονεμένε,
σην ψ̌η σ’ απέσ’ ντ’ επέμ’νεν;
Σην ψ̌η σ’ απέσ’ ντ’ επέμ’νεν,
πατέρα μ, πονεμένε;

Ελέπω σε -ν- ξημέρωμαν
τ’ ωμία σ’ φορτωμένα
Τέρτι͜α πολλά και βάσανα
και τα χ̌έρι͜α σ’ δεμένα

Πατέρα μ’, πονεμένε,
σην ψ̌η σ’ απέσ’ ντ’ επέμ’νεν;
Σην ψ̌η σ’ απέσ’ ντ’ επέμ’νεν,
πατέρα μ, πονεμένε;

Πατέρα μ’, τέρ’ μας σ’ ομμάτι͜α,
εμείς είμες σο γιάνι σ’
Θα παίρουμε τα τερτόπα
ντο ερρούξαν απάν’ ι-σ’

Πατέρα μ’, πονεμένε,
σην ψ̌η σ’ απέσ’ ντ’ επέμ’νεν;
Σην ψ̌η σ’ απέσ’ ντ’ επέμ’νεν,
πατέρα μ, πονεμένε;

Σ’ οσπίτι σ’ άλλο ’κ’ εχωρείς,
τα όνειρα σ’ εσβήαν
Έθαψες για τα παιδία σ’
τη ψ̌ης τα μεγαλεία

Πατέρα μ’, πονεμένε,
σην ψ̌η σ’ απέσ’ ντ’ επέμ’νεν;
Σην ψ̌η σ’ απέσ’ ντ’ επέμ’νεν,
πατέρα μ, πονεμένε;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
γιάνιπλάι, πλευρό yan
είμεςείμαστε
ελέπωβλέπω
επέμ’νεναπόμεινε
επορείςμπορείς
ερρούξανέπεσαν
εσβήανέσβησαν
εχωρείςχωράς
’κ’δεν ουκί<οὐχί
ομμάτι͜αμάτια
παιδίαπαιδιά
παίρουμεπαίρνουμε
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
χάσαιχάνεσαι
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηςψυχής
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr