Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άμον το ’41

Άμον το ’41Άμον το ’41

Στιχουργοί: Χρήστος Ραμπίδης

Συνθέτες: Χρήστος Ραμπίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Μελισσόπουλος, Μέλη Ραμπίδου, Χρήστος Ραμπίδης


Άμον το σαράντα ένα,
μάνα μ’, με την κατοχήν
Σο Δοξάτον και ση Δράμα,
έντον, μάνα, η σφαγ̆ή

Ο στρατόν τη Βουλγαρίας
εποίκεν τρανά ζεμίας
Εσκοτώναν τα παιδία
κι εσύρ’ναν απέσ’ σ’ ορμία [εχ, βάι, βάι]

Σ’ έναν το χ̌έρι μ’ τσιγάρον,
σ’ άλλο το ποτήρ’
Όλιον πίνω και θυμούμαι,
μανίτσα μ’, ν’ αηλί

Κι όλον πίνω, πίνω, πίνω,
πίνω και μεθώ
Κι όλον θέλω ν’ ανασπάλω
άμα -ν- ’κ’ επορώ

Αιχμάλωτα παλληκάρι͜α
είχαν, μάνα μ’, ση γραμμήν
Το αίμαν εκεί εκχ̌ύεν,
επότ’σεν όλιον την γην

Έστεσεν χορόν ο Χάρον,
ατός ψ̌ήα κουβαλεί
Κρούνε σο κορμί μ’ τα σφαίρας,
μανίτσα μ’, ν’ αηλί [εχ, βάι, βάι]

Και ν’ αηλί τα παλληκάρι͜α
που εχάθανε
Και μανάδων τα καρδίας
εμαράθανε

Κι όλον πίνω, πίνω, πίνω,
πίνω και μεθώ
Κι όλον θέλω ν’ ανασπάλω
άμα -ν- ’κ’ επορώ

Κι όλον πίνω, πίνω, πίνω,
πίνω και μεθώ
Κι όλον θέλω ν’ ανασπάλω
άμα -ν- ’κ’ επορώ

Κι όλον πίνω, πίνω, πίνω,
πίνω και μεθώ
Κι όλον θέλω ν’ ανασπάλω
άμα -ν- ’κ’ επορώ

Κι όλον πίνω, πίνω, πίνω,
πίνω και μεθώ
Κι όλον θέλω ν’ ανασπάλω
άμα -ν- ’κ’ επορώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασπάλωξεχάσω
απέσ’μέσα
εκχ̌ύενχύθηκε
έντονέγινε
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
επορώμπορώ
επότ’σενπότισε
έστεσενέστησε
εσύρ’νανέσερναν, τραβούσαν, έριχναν
εχάθανεχάθηκαν
ζεμίαςζημιές
θυμούμαιθυμάμαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κρούνεχτυπούνε
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ορμίαρυάκια, ρεματιές
παιδίαπαιδιά
τρανάμεγάλα
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr