Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τραντέλλενας χαράν ευτάει

Ο ταξιδευτήςΟ ταξιδευτής

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ανέστης Ραμπίδης, Μέλη Ραμπίδου, Χρήστος Ραμπίδης


Τραντέλλενας χαράν ευτάει,
χαράν έρθεν σο κάστρον
Γαμπρός έν’ το Ακριτοπαίδ’
κι η νύφε Αμαζόνα

Τ’ Ακριτοπαίδ’ σύρ’ το κοντάρ’,
σαΐταν Αμαζόνα
Κοντάρι͜α κι οι Τραντέλλενοι
σ̌κεπάεται ο ήλεν

Η νύφε απάν’ σο άλογον,
χρυσοκαβαλαρέα
Εγλυκοχαμογέλασεν
και έλαμψεν το κάστρον

Χορεύ’νε οι Τραντέλλενοι
και σείουν τα ραχ̌ία
Τ’ Ακριτοπούλι͜α τραγωδούν
κι αντιδονούν τ’ ορμάνια

Να ζει τ’ Ακριτοζεύγαρον
κι ευτάει γερά παιδία
Και να κρατούν αδούλωτα
του Πόντου τα ραχ̌ία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γεράγερνάει
έν’είναι
έρθενήρθε
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
ήλενήλιος/ήλιο
νύφενύφη
ορμάνιαδάση orman
παιδίαπαιδιά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σείουνσείονται
σ̌κεπάεταισκεπάζεται
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τραγωδούντραγουδάνε
Τραντέλλεναςο τριάντα φορές Έλληνας
χορεύ’νεχορεύουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr