Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εμέν μάνα ’κ’ εγέννεσεν

Νοσταλγικοί σκοποί του ΠόντουΝοσταλγικοί σκοποί του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Εμέν μάνα ’κ’ εγέννεσεν,
εμέν κύρης ’κ’ εποίκεν [γιαρ]
Εμέν κορώνα εξέρασεν
Σ’ έναν ορμάν’ εποίκεν [γιαρ]

Μανά μ’, γιατί εποίν’νες με
αΐκον πονεμένον; [γιαρ]
Όλια τα κάρδιας χ̌αίρουνταν,
τ’ εμόν πάντα κλαιμένον [γιαρ]

Μάνα μ’, για δος μα το τσ̌αντάι
ας αποχαιρετίζω [γιαρ]
Σο Ερζερούμ αχπάσκουμαι
για κουσμέτ’ να γυρίζω; [γιαρ]

Εντώκα σον ανήφορον
πάγω σην Τραπεζούνταν [γιαρ]
Επήγα και -ν- ετέρεσα
τα έμορφα κοιμούνταν [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
αχπάσκουμαιφεύγω, αναχωρώ, κινώ για
για κουσμέτ’(εκφ) είναι τυχερό/γραφτό;
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
δοςδώσε
δος μαδώσε μου
εγέννεσενγέννησε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
εντώκαχτύπησα
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
εποίν’νεςέκανες, έφτιαχνες ποιέω-ῶ
ετέρεσακοίταξα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κλαιμένονκλαμένο/η
κοιμούντανκοιμούνται
κορώνα(ή κορόνα) κουρούνα, μτφ. προσφώνηση γυναίκας (για γυναίκα που χήρεψε), μτφ. καημένη κορώνη
κουσμέτ’τυχερό, μοίρα, ριζικό kısmet/ḳismet
όλιαόλα
ορμάν’δάσος orman
τσ̌αντάιτσάντα çanta/tança
χ̌αίρουντανχαίρονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr