Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οι Πόντιοι

Ο Αδάμ και η ΕύαΟ Αδάμ και η Εύα

Στιχουργοί: Δημήτρης Σεϊτανίδης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Μέλη Ραμπίδου, Χρήστος Ραμπίδης


Οι Πόντιοι, οι Πόντιοι
είναι καλά παιδία
Χορεύ’νε, πίνουν μαζί,
γλεντούνε μερακλία

Οι Πόντιοι, οι Πόντιοι,
οι Πόντιοι, καλά παιδία
Πρώτοι σην παλληκαριά,
πρώτοι ση φιλοτιμία

Άμον αδέλφα̤ είναι
σο τραπέζι ντ’ -ε- πίν’νε
Για τα γλέντια τ’ έμορφα
πολλά παράδες δίν’νε

Οι Πόντιοι, οι Πόντιοι,
οι Πόντιοι, καλά παιδία
Πρώτοι σην παλληκαριά,
πρώτοι ση φιλοτιμία

Χορεύ’νε και τραγωδούν
και κρούγ’νε τα ποτήρι͜α
Σα κορτσόπα τ’ έμορφα
ευτάν’ πολλά χατίρι͜α

Οι Πόντιοι, οι Πόντιοι,
οι Πόντιοι, καλά παιδία
Πρώτοι σην παλληκαριά,
πρώτοι ση φιλοτιμία

Για την πατρίδαν σ’ άψιμον
’κι φοούντανε ρούζ’νε
Και για τον φίλον την ψ̌ην,
δίγ’νε ατείν’ και ’κι τσ̌ούζ’νε

Οι Πόντιοι, οι Πόντιοι,
οι Πόντιοι, καλά παιδία
Πρώτοι σην παλληκαριά,
πρώτοι ση φιλοτιμία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατείν’αυτοί
άψιμονφωτιά
δίγ’νεδίνουν
δίν’νεδίνουν
έμορφαόμορφα
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
κρούγ’νεχτυπούνε
μερακλίαμε μεράκι, με ιδιαίτερο ζήλο meraklı/merāḳ
παιδίαπαιδιά
παράδεςλεφτά, χρήματα para/pāre
πίν’νεπίνουν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ρούζ’νεπέφτουν
τραγωδούντραγουδάνε
τσ̌ούζ’νελυπούνται, συμπονούν σίζω
φοούντανεφοβούνται
χορεύ’νεχορεύουν
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr