Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εμέν κι εσέν, μικρόν αρνί μ’

Τα ποντιακά τραγούδια του Χρήστου ΡαμπίδηΤα ποντιακά τραγούδια του Χρήστου Ραμπίδη

Στιχουργοί: Χρήστος Ραμπίδης

Συνθέτες: Χρήστος Ραμπίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Ραμπίδης


Εμέν κι εσέν, μικρόν αρνί μ’,
σ’ έναν οτάν να ’βάλλ’ναν
Να εχάν’ναν τ’ ανοιγάρι͜α του
κι εμάς να ανασπάλλ’ναν

Η σεβντά ντ’ έχω μετ’ εσέν,
αρνόπο μ’, θα τελέν’ με
Γιατρός ’κι θα ευρίεται,
μανίτσα για να κλαίει με

Το σεβνταλή τον άνθρωπο
εγώ πολλά λυπούμαι
Εδέβαν σο κιφαλόπο μ’,
’κ’ επόρ’να να κοιμούμαι

Ν’ αηλί εκείνον που γερὰ
και -ν- άλλο ’κι νεούται
Να εμπαίν’ και σ’ άγρι͜α τα ραχ̌ι͜ά,
να ρούζ’ και να σκοτούται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ανασπάλλ’νανξεχνούσαν
ανοιγάρι͜ακλειδιά
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
’βάλλ’νανέβαζαν
γερὰπληγή, τραύμα yara
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εμπαίν’μπαίνει
επόρ’ναμπορούσα
ευρίεταιβρίσκεται
εχάν’νανέχαναν, πετούσαν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιφαλόποκεφαλάκι
κοιμούμαικοιμάμαι
λυπούμαιλυπάμαι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νεούταιανανεώνεται, ξανανιώνει
οτάνδωμάτιο oda
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβνταλήερωτοχτυπημένο, ερωτευμένο sevdalı
σκοτούταισκοτώνεται
τελέν’τελειώνω/ει κτ (μεταβ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr