Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγώ ασ̌κητής και κυνηγός

Νοσταλγικοί σκοποί του ΠόντουΝοσταλγικοί σκοποί του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Εγώ ασ̌κητής και κυνηγός
λάσκουμαι σ’ ορμανόπα
Όντες θα σύρω, ελέπω σε
οπίσ’ ας σα δεντρόπα

Ε μάρσα Ματσουκάτ’σσα!
Τα ψ̌ήα σ’ εχ̌ι͜ονάτ’σαν
Έπαρ’ τα κι άμε δέβα πλάν,
τ’ ομμάτι͜α μ’ ετσινάκ’σαν

Έλα να ποδεδίζω σε -ν-,
να ’ίνουμαι γουρπάνι σ’!
Εσύ τουσ̌έκ’ και μαξιλάρ’
κι εγώ γεργάν’ απάν’ ι-σ’

Ε μάρσα Ματσουκάτ’σσα!
Τα ψ̌ήα σ’ εχ̌ι͜ονάτ’σαν
Έπαρ’ τα κι άμε δέβα πλάν
Τ’ ομμάτι͜α μ’ ετσινάκ’σαν

Αγγέλ’ να παραστέκ’νε σε,
ο Θεός ν’ αναμέν’ σε
Όσον ντ’ εχάρες μετ’ εμέν,
εκείνον να απομέν’ σε

Ε μάρσα Ματσουκάτ’σσα!
Τα ψ̌ήα σ’ εχ̌ι͜ονάτ’σαν
Έπαρ’ τα κι άμε δέβα πλάν
τ’ ομμάτι͜α μ’ ετσινάκ’σαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
άμεσύρε, πήγαινε (προστ.)
αναμέν’περιμένει
απάν’πάνω
απομέν’απομένει
γεργάν’πάπλωμα yorgan
γουρπάνιθυσία kurban/ḳurbān
δέβαπήγαινε (προστ.)
δεντρόπαδεντράκια
ελέπωβλέπω
έπαρ’πάρε (προστ.)
ετσινάκ’σανέβγαλαν σπίθες, σπινθηροβόλισαν, μτφ. λαμποκόπησαν
εχ̌ι͜ονάτ’σανάσπρισαν (σαν το χιόνι), έλαμψαν από καθαρότητα
εχάρεςχάρηκες
’ίνουμαιγίνομαι
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μάρσαμαύρη, κακόμοιρη, καημένη
ματσουκάτ’σσααυτή που είναι από τη Ματσούκα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
ορμανόπαδάση
παραστέκ’νεπαραστέκουν
πλάνπλάι, πλαϊνό/ παρακείμενο μέρος, παραπέρα
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τουσ̌έκ’στρώμα, κρεβάτι döşek
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr