Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ομμάτι͜α σ’ τα ολήμαυρα

Νοσταλγικοί σκοποί του ΠόντουΝοσταλγικοί σκοποί του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Χαρέστεν τον καιρόν εσούν
παντέρημα πουλία
Νασάν που ζει και χ̌αίρεται
κι ελέπ’ σας αλλομίαν

Εσείν, πουλία τ’ ουρανού
ποίστε ’με συντροφίαν
Τραγώδεσεν τ’ αρνόπο μου
κι έφαεν την καρδία μ’

Τραγώδ’ εσύ το παλληκάρ’
κι εγώ ας αφουκρούμαι
Σύρον τα λόγια τη σεβντάς
κι εγώ -ν- ας παλαλούμαι

Αν αποθάνω, γιαβρόπο μ’,
φόρ’ το μαύρον το τσ̌ίτι σ’
Ο Θεός να δί’ σε υπομονήν
εκολλίεν τ’ οσπίτι σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
αποθάνωπεθαίνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αφουκρούμαιαφουγκράζομαι
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
δί’δίνει
εκολλίενπήρε φωτιά, καταστράφηκε ολοσχερώς
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εσείνεσείς
έφαενέφαγε
νασάνχαρά σε
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
παλαλούμαιτρελαίνομαι
ποίστεκάντε, φτιάξτε (προστ.)
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
τραγώδ’τραγούδησε (προστ.)
τσ̌ίτιμαντίλι κεφαλής çit
φόρ’φόρεσε (προστ.)
χαρέστενχαρείτε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr