Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όνερον

ΌνερονΌνερον

Στιχουργοί: Γιώργος Μωυσιάδης

Συνθέτες: Γιώργος Μωυσιάδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Μωυσιάδης, Μπάμπης Ιορδανίδης


Σ’ όρωμα μ’ έρ’ται λέει με
«Έπαρ’ με, ρίζα μ’,
σην εγκαλιά σ’»
Ανοίουν τα χ̌ερόπα μ’
και -ν- αραεύω
το φίλεμα σ’

Όνερον είσαι, πουλόπο μ’,
τυρα̤ννί͜εις τ’ εμόν την ψ̌ην
Για να ελέπω σε περ’μένω
ατσ̌ά πότε θα βραδύν’

Ανάθεμα σε, ήλε μ’,
π’ εβγαίντς και παίρτς
τ’ αρνόπο μου
Φυλακί͜εις το καρδόπο μ’
και φαρμακώντς
το ψ̌όπο μου

Όνερον είσαι, πουλόπο μ’,
τυρα̤ννί͜εις τ’ εμόν την ψ̌ην
Για να ελέπω σε περ’μένω
ατσ̌ά πότε θα βραδύν’

Τ’ ομματόπα μ’ τσουπώνω
σιμά σ’ να ευρίουμ’
εγώ, πουλί μ’
Ευχ̌ήν ευτάω σο φέγγον
βράδον να έτον
όλ’ η ζωή μ’

Όνερον είσαι, πουλόπο μ’,
τυρα̤ννί͜εις τ’ εμόν την ψ̌ην
Για να ελέπω σε περ’μένω
ατσ̌ά πότε θα βραδύν’

Όνερον είσαι, πουλόπο μ’,
τυρα̤ννί͜εις τ’ εμόν την ψ̌ην
Για να ελέπω σε περ’μένω
ατσ̌ά πότε θα βραδύν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοίουνανοίγουν
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
βράδονβράδυ
βραδύν’βραδιάζει
εβγαίντςβγαίνεις
εγκαλιά(επιρρ.) αγκαλιαστά
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρ’ταιέρχεται
έτονήταν
ευρίουμ’βρισκόμουν
ευτάωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
καρδόποκαρδούλα
όλ’όλοι/α
ομματόπαματάκια
όνερονόνειρο
όρωμαόνειρο
παίρτςπαίρνεις
περ’μένωπεριμένω
πουλόποπουλάκι
τσουπώνωκλείνω
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
φαρμακώντςφαρμακώνεις
φέγγονφεγγάρι
φίλεμαφιλί
φυλακί͜ειςφυλακίζεις
χ̌ερόπαχεράκια
ψ̌ηνψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr