Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έρθες κι έφυες

Έρθες κι έφυεςΈρθες κι έφυες

Στιχουργοί: Γιάννης Γκόσιος

Συνθέτες: Γιάννης Γκόσιος, Γιώργος Μωυσιάδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Μωυσιάδης, Μπάμπης Ιορδανίδης


Έφυες μα ’κι θλίφκουμαι
η καρδι͜ά μ’ μαθεμένον
Άμον καράβ’ ση θάλασσαν
όθεν ευρήκω μένω

Αρνόπο μ’, έρθες κι έφυες
κανείται εμέν ντ’ εφέκες
Αέτσ’ έν’, πουλί μ’, η ζωή
μίαν αδά, μίαν ακεί

Εμάτσα τ’ ομματόπα μου
τ’ εσά να μη ελέπ’νε
Αρ’ να μη καντουρεύκουνταν
ας σα δάκρυ͜α ντο τρέχ’νε

Αρνόπο μ’, έρθες κι έφυες
κανείται εμέν ντ’ εφέκες
Αέτσ’ έν’, πουλί μ’, η ζωή
μίαν αδά, μίαν ακεί

Τ’ εμόν η καρδία βαστάζ’
και ση σεβτι͜άς τα πόνι͜α
Άμον δεντρόν σον άνεμον,
άμον ραχ̌ίν σα χ̌ι͜όνι͜α

Αρνόπο μ’, έρθες κι έφυες
κανείται εμέν ντ’ εφέκες
Αέτσ’ έν’, πουλί μ’, η ζωή
μίαν αδά, μίαν ακεί

Αρνόπο μ’, έρθες κι έφυες
κανείται εμέν ντ’ εφέκες
Αέτσ’ έν’, πουλί μ’, η ζωή
μίαν αδά, μίαν ακεί
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αέτσ’έτσι
ακείεκεί
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ελέπ’νεβλέπουνε
εμάτσαέμαθα κτ σε κπ, δίδαξα μαθίζω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
έρθεςήρθες
εσάδικά σου/σας
ευρήκωβρίσκω
εφέκεςάφησες
έφυεςέφυγες
θλίφκουμαιθλίβομαι
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
καντουρεύκουντανξεγελιούνται, εξαπατώνται, πιάνονται κορόιδο kandırmak
’κιδεν ουκί<οὐχί
μαθεμένονμαθημένη/ο
μίανμια φορά
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομματόπαματάκια
πόνι͜απόνοι
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
τρέχ’νετρέχουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr