Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μη λησμονείς

Μη λησμονείςΜη λησμονείς

Στιχουργοί: Μιχάλης Νικολαΐδης

Συνθέτες: Χρήστος Π. Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, Ματθαίος Τσαχουρίδης, Χρήστος Π. Παπαδόπουλος


Το αίμα μ’ κόκκινον ποτάμ’,
λιμόν, τυρα̤ννισίαν
Η μάνα εφούρκιζεν μωρόν
ας σην απελπισίαν

Αγούρ’ εθανατώθανε
σα τάγματα εργασίας
Ν’ αηλί τον Πόντον π’ έζησεν
πόνον γενοκτονίας

Σα στράτας σ’ αποθαματί’,
οι Τούρκ’ αγριεμένοι
Τη μάνα μ’ είδα με την ψ̌ην
να θάφ’νε την καημένη

Ο πάππον άρπαξεν¹ εμέν
κι έτρεξεν δακρυσμένος
Μολύβ’ ο Τούρκον έσυρεν,
ερρούξεν ματωμένος

«Πάππο μ’,» είπα ’τον, «αγληγόρ’!»
μικρόν έμ’νε παιδόπον
«Παρακαλώ σε, σ’κού ας πάμ’!
Θα φεύ’ το παπορόπον!»

Είπε με «Τρέξον να προφτάντς!
Αδακέσ’ έν’ ο τόπο μ’
Και σην Ελλάδαν ας σο εφτάντς,
μη λησμονείς, πουλόπο μ’!»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγούρ’νέοι άνδρες
αδακέσ’εδώ γύρω, κάπου εδώ
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αποθαματί’θανάτου, πεθαμού
εθανατώθανεθανατώθηκαν
έμ’νεήμουν
έν’είναι
ερρούξενέπεσε
έσυρενέσυρε, τράβηξε, έριξε
εφούρκιζενέπνιγε
εφτάντςφτάνεις
θάφ’νεθάβουν
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
παπορόπονκαραβάκι vapore + -όπον (υποκορ.)
πουλόποπουλάκι
προφτάντςπροφταίνεις
σ’κούσήκω (προστ.)
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
’τοναυτόν
τρέξοντρέξε (προστ.)
τυρα̤ννισίαντυράννια, ταλαιπωρία
φεύ’φεύγει
ψ̌ηνψυχή
Σημειώσεις
¹ Ορθ. χρήση το «έρπαξεν»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr