Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ραχ̌ιά και ραχ̌ιοκέφαλα

Παραδοσιακά τραγούδια της Σάντας του ΠόντουΠαραδοσιακά τραγούδια της Σάντας του Πόντου

Στιχουργοί: Χαράλαμπος Εφραιμίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χαράλαμπος Εφραιμίδης, Χρήστος Τσενεκίδης


Ραχ̌ι͜ά και ραχ̌οκέφαλα,
σα λίβι͜α απέσ’ κρυμμένα
Ανοίξτεν σεβταλίν ταφίν
και βάλτεν κα’ εμένα

Απάν’ σα παρχαρόχορτα
χτισμένα καλυβόπα
Αδά κι ακεί πα βόσκουνταν
μουσκάρι͜α και χτηνόπα

Τ’ αρνόπο μ’ παρχαρεύκεται
ση Σάντας τα ραχ̌ία
Πίνει τα κρύα τα νερά
σύρει τη μαναχ̌ίαν

Τα καλύβι͜α λιθόχτιστα
χαρτώματα το στέβος
και παρχαρέτ’σσα -ν- εγέντον
το γιαβρόπο μ’ οφέτος
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ακείεκεί
ανοίξτενανοίξτε (προστ.)
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
βόσκουντανβοσκούν
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
εγέντονέγινε
κα’κάτω
λίβι͜ασύννεφα λίβος<λείβω
μαναχ̌ίανμοναξιά
μουσκάρι͜αμοσχάρια
οφέτοςφέτος
παπάλι, επίσης, ακόμα
παρχαρέτ’σσαη γυναίκα που είναι επιφορτισμένη με τις δουλειές του παρχαριού (ορεινού τόπου θερινής βοσκής)
παρχαρόχορταχόρτα του παρχαριού
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
ραχ̌οκέφαλακορφές βουνών
σεβταλίνερωτευμένο, ερωτοχτυπημένο sevdalı
στέβοςστέγη, σκεπή
ταφίντάφος
χαρτώματαλεπτά φύλλα σανιδιών ειδικά για την στέγη
χτηνόπααγελαδίτσες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr