Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εμέναν Λάμπο λέγ’νε με

Παραδοσιακά τραγούδια της Σάντας του ΠόντουΠαραδοσιακά τραγούδια της Σάντας του Πόντου

Στιχουργοί: Χαράλαμπος Εφραιμίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χαράλαμπος Εφραιμίδης, Χρήστος Τσενεκίδης


Εμέναν Λάμπο λέγ’νε με
ας σην Νέαν Σαντάν -ι
Εγώ είμαι ο ανεψι͜όν
τη Γέργου τη Κιαρι͜άμι

Πετούν, πετούν, πετούν, πετούν
πετούν τα περιστέρι͜α
Ελέπ’νε με συγκαίγουμαι
και κελαηδούνε στέρεα

Ο Κιαρι͜άμ’ς έτον ο θείο μ’
τη μάνας ι-μ’ ο αδελφόν -ι
Όσα θυμούμ’ ατόν εγώ
τραβωδώ ως να μερώνει

Πετούν, πετούν, πετούν, πετούν
πετούν και ’κι γονεύ’νε
Κορτσόπα σεβνταλία είν’
και πώς να ταγιανεύ’νε;

Εκείνος πα ετραβώδ’νεν
Σαντέτ’κα μερακλία
Επέθανεν σην Κατοχήν
κι ορφάντσεν τα παιδία

Ξι, ξι, ξι για πέταξον
και τσ̌όκεψον σ’ ωμία μ’
Αρνόπο μ’, τ’ αναστέναγμα σ’
έκαψεν την καρδία μ’

Η μάνα μ’ είχ̌εν αδελφήν
με τ’ όνεμαν Ελένε
Εχάθεν σην ανταλλαγήν
ντ’ εγέντονε ’κ’ εξέρ’νε

Πετούν, πετούν, πετούν, πετούν
πετούν τα περιστέρι͜α
Ελέπ’νε με συγκαίγουμαι
και κελαηδούνε στέρεα

Η μάνα μ’ είχ̌εν αδελφόν
’πέθανεν σην Ρουσίαν
Οι Σαντέτ’ λέγ’νε εγύρευεν
και με την τραβωδίαν

Ξι, ξι, ξι για πέταξον
και τσ̌όκεψον σ’ ωμία μ’
Αρνόπο μ’, τ’ αναστέναγμα σ’
έκαψεν την καρδία μ’

Θείοι με την τραβωδίαν
εγώ μοιρολογώ σας
Όσα ευρίγουμαι σο κέφ’
εγώ θα τραβωδώ σας

Πετούν, πετούν, πετούν, πετούν
πετούν και ’κι γονεύ’νε
Κορτσόπα σεβνταλία είν’
και πώς να ταγιανεύ’νε;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γονεύ’νεεγκαθίστανται, φωλιάζουν, προσγειώνονται (επί πτηνών) konmak
εγέντονεέγινε
εγύρευενζητούσε, επαιτούσε, ζητιάνευε, μτφ. ψαχνόταν για γυναίκα
είν’είναι (για πληθ.)
ελέπ’νεβλέπουνε
εξέρ’νεξέρουν, ήξερε
επέθανενπέθανε
έτονήταν
ετραβώδ’νεντραγουδούσε
ευρίγουμαιβρίσκομαι
εχάθενχάθηκε
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
λέγ’νελένε
μερακλίαμε μεράκι, με ιδιαίτερο ζήλο meraklı/merāḳ
μερώνειξημερώνει
όνεμανόνομα
όσαόσες φορές
παπάλι, επίσης, ακόμα
παιδίαπαιδιά
πέταξονπέταξε (προστ.)
ΡουσίανΡωσία
Σαντέτ’οι έχοντες καταγωγή από την Σάντα
σεβνταλίαερωτοχτυπημένα, ερωτευμένα, ερωτικά sevdalı
ταγιανεύ’νεαντέχουν, βαστάνε, υπομένουν dayanmak
τραβωδώτραγουδώ
τσ̌όκεψονκατάπεσε, επικάθησε, κλίνε υπό το βάρος çökmek
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr