Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τσ̌οπάνον

Παραδοσιακά τραγούδια της Σάντας του ΠόντουΠαραδοσιακά τραγούδια της Σάντας του Πόντου

Στιχουργοί: Χαράλαμπος Εφραιμίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χαράλαμπος Εφραιμίδης, Χρήστος Τσενεκίδης


Τσ̌οπάνε μ’, ντό γιοσμάς είσαι!
Νασάν που παίρ’ σε -ν- άντραν!
Άφ’ς ατα κ’ έλα μετ’ εμέν,
τα πρόγατα σ’ ’κι χάν’νταν

Τσ̌οπάνε μ’, ντό γιοσμάς είσαι!
Κατήβα ας σα ραχ̌ία
Κανείται τ’ εντώκανε σε
τα χ̌ιόνι͜α και βρεχ̌ία

Τ’ αιΐδι͜α εξέβαν σο ραχ̌ίν,
ο τσ̌οπάνον σ̌υρίζει
Νασάν ατόν, νε παιδία
τιδέν πώς ’κι νουνίζει

Έπαρ’ εσύ τα πρόγατα
κι εγώ ας παίρω τ’ αρνία
Έρχουμες κι ανταμώνουμε
ση Σάντας τα ραχ̌ία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αιΐδι͜ακατσίκες
ατααυτά
άφ’ςάφησε (προστ.)
βρεχ̌ίαβροχές
γιοσμάςκομψός, λεβέντης νέος yosma
εντώκανεχτύπησαν
εξέβανβγήκαν
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρχουμεςερχόμαστε
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
κατήβακατέβα (προστ.)
’κιδεν ουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νασάνχαρά σε
νουνίζεισκέφτεται
παιδίαπαιδιά
παίρ’παίρνω/ει
παίρωπαίρνω
πρόγαταπρόβατα
ραχ̌ίαράχες, βουνά
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σ̌υρίζεισφυρίζει σῦριγξ
τιδέντίποτα
χάν’ντανχάνονται, διώχνονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr