Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ας έμ’ πουλίν κ’ επέτανα

Παραδοσιακά τραγούδια της Σάντας του ΠόντουΠαραδοσιακά τραγούδια της Σάντας του Πόντου

Στιχουργοί: Χαράλαμπος Εφραιμίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χαράλαμπος Εφραιμίδης, Χρήστος Τσενεκίδης


Ας έμ’ πουλίν κ’ επέτανα
κι επέγ’να σο χωρίον
κι ας σα πεγαδομματόπα
νερόν έπινα κρύον

Σάντα μ’, Σάντα μ’, λελεύω σε!
Σάντα μ’, όλεν τσ̌ιτσ̌άκια,
όλεν αλάτι͜α και ραχ̌ι͜ά
όλεν πεγαδομμάτι͜α

Πού είσαι, νέ μαύρον Σαντά!
Πού είναι τα παρχάρι͜α σ’;
Πού είν’ τα κρύα τα νερά σ’;
Πού είν’ τα παλληκάρι͜α σ’;

Σην Σαντάν εφύτρωναν
λογιών-λογιών τσ̌ιτσ̌άκια
Ατά πα -ν- εσκουτούλιζαν
ίλιαμ τα μανουσ̌άκια

Ακεί σο πέραν τα ραχ̌ιά
το φαίν’νταν τα καλύβι͜α
Εκείνο έν’ και -ν- η Σαντά
το κείται αφκά σα λίβι͜α

Απ’ ακεί πέρα π’ έρχεται
σ̌κεπαγμένος κουκούλαν,
τα φυσ̌ά̤κια τυλιγμένος
Σαντέτες ως τη γούλαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακείεκεί
αλάτι͜αέλατα
ατάαυτά
αφκάκάτω
γούλανλαιμό gula
είν’είναι (για πληθ.)
έμ’ήμουν
έν’είναι
επέγ’ναπήγαινα
επέταναπετούσα
εσκουτούλιζανευωδίαζαν
ίλιαμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικά illa/illā
κείταικείτεται, ξαπλώνει
λελεύωχαίρομαι
λίβι͜ασύννεφα λίβος<λείβω
μανουσ̌άκιαμενεξέδες/βιολέτες մանուշակ (manušak)<manafšak
νέούτε ne
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
παπάλι, επίσης, ακόμα
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πεγαδομμάτι͜απηγές νερού
πεγαδομματόπαμικρές πηγές νερού
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σ̌κεπαγμένοςσκεπασμένος
τσ̌ιτσ̌άκιαλουλούδια çiçek
φαίν’ντανφαίνονται
φυσ̌ά̤κιαφυσίγγια fişek/fişeng/φῦσιγξ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr