Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ση γέφυραν (Της Τρίχας το γεφύρι)

Ση γέφυραν (Της Τρίχας το γεφύρι)Ση γέφυραν (Της Τρίχας το γεφύρι)

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Γαβριηλίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ση γέφυραν, ση γέφυραν
[Έλα Δάφνε μ’, ποταμέ!]
ση Τρίχας το γεφύριν
[Ε! Δάφνε μ’ και μυριγμένε μ’]

Χ̌ιλι͜οι μαστόροι έχτιζαν
[Έλα Δάφνε μ’, ποταμέ!]
και μύρι͜οι μαθητάδες
[Ε! Δάφνε μ’ και μυριγμένε μ’]

Όλεν τη μέραν έχτιζαν,
[Έλα Δάφνε μ’, ποταμέ!]
αποβραδίς ’χαλάουτον
[Ε! Δάφνε μ’ και μυριγμένε μ’]

Ντό δί’ς με, πρωτομάστορα
[Έλα Δάφνε μ’, ποταμέ!]
να στένω το γεφύρι σ’;
[Ε! Δάφνε μ’ και μυριγμένε μ’]

Αν δίγω σε τον κύρη μου
[Έλα Δάφνε μ’, ποταμέ!]
άλλο κύρην πα ’κ’ έχω
[Ε! Δάφνε μ’ και μυριγμένε μ’]

Αν δίγω σε την μάνα μου
[Έλα Δάφνε μ’, ποταμέ!]
άλλο μανίτσαν ’κ’ έχω
[Ε! Δάφνε μ’ και μυριγμένε μ’]

Αν δίγω σε την κάλη μου
[Κόρ’ ανάμ’νον, κόρ’ ανάμ’νον]
καλύτερην ευρήκω
[Κόρ’, απάν’ ι-σ’ φόρ’ κι ας πάμε!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανάμ’νονπερίμενε
απάν’πάνω
αποβραδίςαπ’ το βράδυ, κατά το βράδυ, βραδιάτικα
δίγωδίνω
δί’ςδίνεις
ευρήκωβρίσκω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάληη αγαπητή σύζυγος, η σύζυγος
μυριγμένεευωδιαστέ
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
παπάλι, επίσης, ακόμα
στένωστήνω
φόρ’φόρεσε (προστ.)
’χαλάουτον(εχαλάουτον) χαλούσε, καταστρεφόταν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr