Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Εδέβαν τα νεότητα μ’

Πατέρα μ’, κύρη μ’ και Θεέ μ’Πατέρα μ’, κύρη μ’ και Θεέ μ’

Στιχουργοί: Παναγιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Γιάννης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Γαβριηλίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Εδέβαν τα νεότητα μ’
’κ’ εγέλασεν το στόμα μ’
Είπε θα παίρ’ με ο Θεόν
και αναμένω ακόμαν

Το κατσί μ’ ξάι ’κ’ εγέλασεν,
πάντα είμαι κλαμένον
Θαρρείς ’γεννέθα ορφανόν
με την ψ̌ην πονεμένον

Μαύρα χρόνι͜α επέρασα
και βλαστημώ την τύχη μ’
Μαύρον άχαρον έτονε
με βάσανα η ζήση μ’

Το κατσί μ’ ξάι ’κ’ εγέλασεν,
πάντα είμαι κλαμένον
Θαρρείς ’γεννέθα ορφανόν
με την ψ̌ην πονεμένον

Μάνα και κύρ’ μη κλαίτε με,
νέ συγγενείς, νέ φίλοι μ’
Τη Παναΐας σο ταφί μ’
αρ’ άψτεν το καντήλι μ’

Το κατσί μ’ ξάι ’κ’ εγέλασεν,
πάντα είμαι κλαμένον
Θαρρείς ’γεννέθα ορφανόν
με την ψ̌ην πονεμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άψτενανάψτε
’γεννέθα(εγεννέθα) γεννήθηκα
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
έτονεήταν
ζήσηη ζωή, ο τρόπος ζωής, ο βίος του ανθρώπου
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κατσίπρόσωπο, μέτωπο
κύρ’πατέρα
νέούτε ne
νεότητανιότη, νιάτα
ξάικαθόλου
παίρ’παίρνω/ει
ταφίτάφο
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1650 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr