Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανασακιάζομε

Παραδοσιακά τραγούδια της Σάντας του ΠόντουΠαραδοσιακά τραγούδια της Σάντας του Πόντου

Στιχουργοί: Χαράλαμπος Εφραιμίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χαράλαμπος Εφραιμίδης, Χρήστος Τσενεκίδης


Η κόρ’ εδέκεν το νερόν
κι εκατήβεν στ’ αμπέλια
’ποίκεν σταφύλια νόστιμα
γλυκέα κι άμον μέλια

Ανασακιάζομε
Έρχουμες επεκεί αδά
κι ανασακιάζομε
Εμείς τον εαυτόν εμουν
καν’νάν ’κι φάζομε

Αβούτο η τραβωδία
έν’ τη Χατζηπαραδή -νι
Εκείνος ξαν επέθανεν
τη μάναν ατ’ ν’ αηλί -νι

Ανασακιάζομε
Έρχουμες επεκεί αδά
κι ανασακιάζομε
Εμείς τον εαυτόν εμουν
καν’νάν ’κι φάζομε

Που είναι Χατζηπαραδή
ντο εποίν’νες τα κέφι͜α;
Έτρωετεν κι έπινετεν
εσείν άμον αδέλφι͜α

Ανασακιάζομε
Έρχουμες επεκεί αδά
κι ανασακιάζομε
Εμείς τον εαυτόν εμουν
καν’νάν ’κι φάζομε

Ο Χατζηπαραδής έτον
και -ν- ας σοι Κυρτογλάντας
Χωρίς ατόν ’κ’ εγίνουσαν
βαφτίσι͜α και χαράντας

Ανασακιάζομε
Έρχουμες επεκεί αδά
κι ανασακιάζομε
Εμείς τον εαυτόν εμουν
καν’νάν ’κι φάζομε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτοαυτό
αδάεδώ
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασακιάζομεανακινούμε, τινάζουμε τα σακιά για να χωρέσουν περισσότερα πράγματα ανά+σακίζω
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
εγίνουσανγίνονταν
εδέκενέδωσε
εκατήβενκατέβηκε
εμουνμας
έν’είναι
επέθανενπέθανε
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
έπινετενπίνατε
εποίν’νεςέκανες, έφτιαχνες ποιέω-ῶ
έρχουμεςερχόμαστε
εσείνεσείς
έτονήταν
έτρωετεντρώγατε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
’κιδεν ουκί<οὐχί
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξανπάλι, ξανά
’ποίκεν(εποίκεν) έκανε, έφτιαξε
σοιστους/στις, τους/τις
τραβωδίατραγούδι
φάζομεταΐζουμε
χαράνταςχαρές, γάμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr