Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Τον Πόντον αροθυμάς

Πατέρα μ’, κύρη μ’ και Θεέ μ’Πατέρα μ’, κύρη μ’ και Θεέ μ’

Στιχουργοί: Παναγιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Λάκης Αλμασίδης

Καλλιτέχνες: Αφήγηση/Απαγγελία/Ψαλμός, Γιάννης Γαβριηλίδης, Λάζος Τερζάς, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Ρεφούλι͜α, μανάδες, παλληκάρι͜α ’γομώθαν τα παρχάρι͜α. Ποτάμι͜α και ορμία γομούνταν ας σο αίμαν. Ο Πόντον ερημώθεν, η γενεά μουν εξεριζώθεν!

♫

Τον Πόντον αροθυμάς
όθεν ευρίεσαι και πας
Μάνα, κλαις με την καρδία σ’
Πού εχάθαν τα παιδία σ’;

Αδελφόπα εχάθανε
απάν’ σην ανταλλαγ̆ήν
Σ’ ορμάνι͜α εταράγανε,
μάνα μ’, απέσ’ ση σφαγήν

Το αίμαν άμον νερόν,
το ποτάμ’ πα έν’ θολόν
Είνας πάει αδά κι ακεί
για μ’ είναι σην φυλακήν

Αδελφόπα εχάθανε
απάν’ σην ανταλλαγ̆ήν
Σ’ ορμάνι͜α εταράγανε,
μάνα μ’, απέσ’ ση σφαγήν

Ο Πόντον απέσ’ σην ψ̌η σ’,
μάνα, κλαις την καμονή σ’
Άλλο ’κ’ είδες τα παιδόπα σ’,
εδείσωσαν τ’ ομματόπα σ’

Αδελφόπα εχάθανε
απάν’ σην ανταλλαγ̆ήν
Σ’ ορμάνι͜α εταράγανε,
μάνα μ’, απέσ’ ση σφαγήν

Αδελφόπα εχάθανε
απάν’ σην ανταλλαγ̆ήν
Σ’ ορμάνι͜α εταράγανε,
μάνα μ’, απέσ’ ση σφαγήν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αδελφόπααδελφάκια
ακείεκεί
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αροθυμάςνοσταλγείς
γενεάγενιά
γομούντανγεμίζουν, βουρκώνουν, κομπιάζουν
’γομώθαν(εγομώθαν) γέμισαν
εδείσωσανσκεπάστηκαν από ομίχλη
είναςένας/μία
έν’είναι
ευρίεσαιβρίσκεσαι
εχάθανχάθηκαν
εχάθανεχάθηκαν
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμονήκαημός
μουνμας
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομματόπαματάκια
ορμάνι͜αδάση orman
ορμίαρυάκια, ρεματιές
παπάλι, επίσης, ακόμα
παιδίαπαιδιά
παιδόπαπαιδάκια
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
ρεφούλι͜αβρέφη
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8070 | Albums/Singles: 1245 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr