Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Καραμήσ̌ον

Παραδοσιακά τραγούδια της Σάντας του ΠόντουΠαραδοσιακά τραγούδια της Σάντας του Πόντου

Στιχουργοί: Χαράλαμπος Εφραιμίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χαράλαμπος Εφραιμίδης, Χρήστος Τσενεκίδης


Ο Καραμήσ̌ον τα τενεκέδας
κρούει ατα μελωδικά
Ατός έτον και Σαντέτες
ας σ’ απάν’ τη μαχαλάν

Ο Καραμήσ̌ον τα τενεκέδας
εντούνεν μελωδικά
Ατός έτονε χαζνιαπέρτς -ι
όσα ’ίν’ντονε χαρά

Πού είσαι Καραμήσ̌ον
και Νικόλα Αληματά;
Άλλο ’κι χαζνιαπέρει
απέσ’ σην Νέαν Σαντάν

Που είσαι Καραμήσ̌ον
και Νικόλα Αληματά;
Όσα πίν’ αραεύ’ σας
ο Θεόφιλον τ’ Ασλάν’

Που είσαι Καραμήσ̌ον
και Νικόλα Αληματά;
Αραεύ’ σας ο κόσμον
κι όλεν η Νέα Σαντά

Ο Καραμήσ̌ον εγεννέθεν
κι έχομε τρανόν χαράν
Θα σύρ’ τα κοτσαγγέλια
απέσ’ ση Νέα Σαντά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ειaramak
ατααυτά
εγεννέθενγεννήθηκε
εντούνενχτυπούσε
έτονήταν
έτονεήταν
έχομεέχουμε
’ίν’ντονεγίνονταν
’κιδενουκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
μαχαλάνγειτονιάmahalle/maḥalle
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
όσαόσες φορές
πίν’πίνει
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τενεκέδαςτενεκέδεςteneke/tanaka

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr