Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ορθόν κοινωνίαν

Ταξιδέας σ’ όνερονΤαξιδέας σ’ όνερον

Στιχουργοί: Διογένης Αϊνατζής

Συνθέτες: Διογένης Αϊνατζής

Καλλιτέχνες: Διογένης Αϊνατζής


Οι ανθρώπ’ εγουτούρεψαν
’γομώθανε κακίαν
Ποίον σον κόσμον να ευρήκ’ς
να παίρτς παρηγορίαν;

Κανείται όσον εχάλασαμ’,
ανθρώπ’, την ιστορίαν
Εντάμαν ούλ’ ας χτίζομε
ορθόν την κοινωνίαν

Ση στράτα εντάμα ούλ’ πορπατούν
καθείνας μαναχός -ι
Θεόν ευτάνε την παράν
έγλυσανε την γνώση

Κανείται όσον εχάλασαμ’,
ανθρώπ’, την ιστορίαν
Εντάμαν ούλ’ ας χτίζομε
ορθόν την κοινωνίαν

Εξατιμάζ’νε τ’ έναν τ’ άλλ’
καλόν ’κ’ ευτάν’ καμίαν
Το ταπιέτ’ν ατουν κακόν,
τρανόν έν’ αμαρτίαν

Κανείται όσον εχάλασαμ’,
ανθρώπ’, την ιστορίαν
Εντάμαν ούλ’ ας χτίζομε
ορθόν την κοινωνίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατουντους
’γομώθανε(εγομώθανε) γέμισαν, (μτφ. για μάτια) βούρκωσαν
εγουτούρεψανλύσσαξαν, έκαναν αταξίες, ξεσάλωσαν kudurmak
έν’είναι
εντάμαμαζί
εντάμανμαζί
εξατιμάζ’νεβρίζουν, δυσφημίζουν
ευρήκ’ςβρίσκεις
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
ευτάνεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
μαναχόςμοναχός, μόνος
ούλ’όλοι
παίρτςπαίρνεις
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
παρηγορίανπαρηγοριά
πορπατούνπερπατούν
ταπιέτ’νσυνήθεια, χαρακτηριστικό, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου tabiat/ṭabīʿat

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr