Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ομμάτι͜α σ’ επαρλάεψαν

Ταξιδέας σ’ όνερονΤαξιδέας σ’ όνερον

Στιχουργοί: Διογένης Αϊνατζής

Συνθέτες: Διογένης Αϊνατζής

Καλλιτέχνες: Διογένης Αϊνατζής


Τ’ ομμάτι͜α σ’ επαρλάεψαν
άμον αστρόπα δύο
Βρούλαν σην ψ̌η μ’ εσέγκανε
θα τρών’ όλιον τον βίο μ’

Έξ’ ας σ’ οσπίτι σ’ στέκουμε
ολίγον να τερώ σε
Κι εσύ ας σην πόρτα σ’ έξ’ ’κ’ εβγώντς,
λες, για ν’ αροθυμώ σε

Έξ’ ας σο νου μ’ ’κ’ εβγάλλω σε
για εσέν πάντα νουνίζω
Όθεν καικά να ελέπω σε
την ψ̌η μ’ χαρεντερίζω

Αχλαύω κι αναμένω σε
κι η ψ̌η μ’ αροθυμά σε
Ατώρα λες με «επέζεψα,
και ξάι μη ενοχλάς με»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αροθυμάνοσταλγεί
αροθυμώνοσταλγώ
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
αστρόπααστεράκια
ατώρατώρα
βίοβιος, περιουσία
βρούλανφλόγα brûler
εβγάλλωβγάζω
εβγώντςβγαίνεις
ελέπωβλέπω
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
επαρλάεψανέλαμψαν, λαμποκόπησαν parlamak
επέζεψαβαρέθηκα, κουράστηκα bezmek
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
νουνίζωσκέφτομαι
ξάικαθόλου
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομμάτι͜αμάτια
τερώκοιτώ
χαρεντερίζωχαροποιώ, ψυχαγωγώ
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr