Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πατρίδα μ’, ’κι ανασπάλλω σε

Ταξιδέας σ’ όνερονΤαξιδέας σ’ όνερον

Στιχουργοί: Διογένης Αϊνατζής

Συνθέτες: Διογένης Αϊνατζής

Καλλιτέχνες: Διογένης Αϊνατζής


Πατρίδα μ’, ’κι ανασπάλλω σε,
έχω σε απέσ’ σο ψ̌όπο μ’
Όντες θυμούμαι τα ραχ̌ι͜ά σ’
λύεται το καρδόπο μ’

Το Καρς και την Κιουμουσ̌χανά
την Μάτσ’κα με τ’ ορμία
Την Παναΐα Σουμελά
με τα νερά τα κρύα

Σον Πόντο είν’ τ’ αδέλφι͜α μου,
χορεύ’νε και γελούνε
Όντες τερούν σ’ ομματόπα σ’
το ψ̌όπο σ’ φαρμακών’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλλωξεχνώ
απέσ’μέσα
είν’είναι (για πληθ.)
θυμούμαιθυμάμαι
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
λύεταιλιώνει
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
ορμίαρυάκια, ρεματιές
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
τερούνκοιτούν
φαρμακών’νεφαρμακώνουν
χορεύ’νεχορεύουν
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr