Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ταξιδέας σ’ όνερον

Ταξιδέας σ’ όνερονΤαξιδέας σ’ όνερον

Στιχουργοί: Διογένης Αϊνατζής

Συνθέτες: Διογένης Αϊνατζής

Καλλιτέχνες: Διογένης Αϊνατζής


Κορτσόπο μ’, εκόμπωσες
την ψ̌η μ’ και το καρδόπο μ’
Ν’ ανασπάλω ’κ’ επορώ
(α)τό τ’ εσόν τ’ εγκαλιόπον

Ο πρόσωπος σ’ άνοιξην
και τ’ ομμάτι͜α σ’ χ̌ειμωγκόν
(Α)τά όντες τερούνε με
λύγουμαι άμον το χ̌ι͜όν’

Παλαλούμαι τσ̌ίγκιτεν
θέλω να ελέπω σε
Έλα -ν- ας χαμογελά
τη καρδι͜άς ι-μ’ η τσ̌εχρέ

Μ’ έναν φίλεμαν λαρώντς
τα τέρτι͜α μ’ και τα καημούς
Ταξιδέας σ’ όνερον
’ίνουμαι -ν- απέσ’ σο νου σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασπάλωξεχάσω
απέσ’μέσα
εγκαλιόποναγκαλιά, αγκαλίτσα
εκόμπωσεςεξαπάτησες, ξεγέλασες, μτφ. σαγήνευσες κομβόω
ελέπωβλέπω
επορώμπορώ
εσόνδικός/ή/ό σου
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κορτσόποκοριτσάκι
λαρώντςγιατρεύεις, θεραπεύεις
λύγουμαιλιώνω
ομμάτι͜αμάτια
όνερονόνειρο
όντεςόταν
παλαλούμαιτρελαίνομαι
πρόσωποςπρόσωπο
τερούνεκοιτούν
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τσ̌εχρέπρόσωπο çehre/çihre
τσ̌ίγκιτενεπειδή çünküden/çūn+ki
φίλεμανφιλί
χ̌ειμωγκόν(ονομ.) χειμώνας, (γεν.) χειμώνα
χ̌ι͜όν’χιόνι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr