Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ’ εμέτερον το χωρίον

Τα καρσλίδικα του ΓιωρίκαΤα καρσλίδικα του Γιωρίκα

Στιχουργοί: Γεώργιος Αλεξανδρίδης

Συνθέτες: Γεώργιος Αλεξανδρίδης

Καλλιτέχνες: Θέμης Ξανθόπουλος, Μάκης Γαργαϊτίδης, Χρήστος Ιωαννίδης


Σ’ εμέτερον το χωρίον
έχομε έναν σεβταλήν
Λάσ̌κεται όλιον τη νύχταν
χάμ’ τόπον πουδέν ’κι αφήν’

Χαρεντερίζ’ τα κορτσόπα
κι ατά ’κι κοιμούντανε
Δίν’ν ωτίν σα τραγωδίας
κι ατόν αφουκρούντανε

Σ’ εμέτερον το χωρίον
και -ν- ατός ο σεβταλής
Έγρασεν πολλά παπούτσ̌ι͜α
σα κορίτσ̌ι͜α απ’ οπίσ’

Χαρεντερίζ’ τα κορτσόπα
κι ατά ’κι κοιμούντανε
Δίν’ν ωτίν σα τραγωδίας
κι ατόν αφουκρούντανε

Τα κορτσόπα σο χωρίον
λέν’, γελούνε μετ’ ατόν
Κι άμον ντ’ έρ’ται εκείν’ η ώρα
αφήν’ν ατον μαναχόν

Χαρεντερίζ’ τα κορτσόπα
κι ατά ’κι κοιμούντανε
Δίν’ν ωτίν σα τραγωδίας
κι ατόν αφουκρούντανε

Σ’ εμέτερον το χωρίον
ούλι͜α αγνά και θαμαστά
Τα κορίτσ̌ι͜α ’κ’ είν’ ατώρα
άμον ντ’ έταν εμπροστά

Χαρεντερίζ’ τα κορτσόπα
κι ατά ’κι κοιμούντανε
Δίν’ν ωτίν σα τραγωδίας
κι ατόν αφουκρούντανε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνάαξιοθαύμαστα, περίεργα
άμονσαν, όπως, καθώς
ατάαυτά
ατώρατώρα
αφήν’αφήνει
αφουκρούντανεαφουγκράζονται
δίν’νδίνουν
έγρασενέφθειρε, έλιωσεγράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
είν’είναι (για πληθ.)
εμέτερονδικός/ή/ό μου
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έρ’ταιέρχεται
έτανήταν
έχομεέχουμε
θαμαστάθαυμαστά
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κοιμούντανεκοιμούνται
κορτσόπακοριτσάκια
λάσ̌κεταιπεριφέρεται, τριγυρνά, περιπλανιέταιἀλάομαι/ηλάσκω
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
οπίσ’πίσω
ούλι͜αόλα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουδένπουθενά
τραγωδίαςτραγούδια
χαρεντερίζ’χαροποιώ/εί, ψυχαγωγώ/εί
ωτίναυτί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr