Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη Καρσί’ τραγωδίας

Τη Καρσί’ τραγωδίαςΤη Καρσί’ τραγωδίας

Στιχουργοί: Γιώργος Αλεξανδρίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αλεξανδρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Τσιφτελίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Θ’ αρχινώ τραγωδίας,
τη Καρσί’ ιστορίας
Τραγώδι͜α σ̌ονλικλία
για τ’ όλι͜α τα χωρία

Εντάμαν τραγωδέστεν,
μετ’ εμέν κάτ’ πετέστεν
Ας λέγουμ’ και γελούμε
όσον ντο επορούμε

Χαραμί Βαρτάν, Κιόλι͜α
και τα χωρία όλι͜α
Παλληκάρι͜α γερλία,
κορτσόπα μερακλία

Τραγωδούν και γελούνε,
σα χαράντας πετούνε
Σ’ έναν σ’ άλλο ιγεύ’νε,
λένε και μασχαρεύ’νε

Τσ̌ιαπίκ’ και Ορτάκιοϊ,
Γαράκλισε και Όλτι
Όλ’ ατουν μερακλήδες,
τραγωδι͜άν’ και κεφλήδες

Τ’ οσπίτι͜α γουρεμένα,
τα τραπέζι͜α στρωμένα
Τραγωδούν και γελούνε,
όσον πόσον θα ζούνε;

Όλ’ α̤τουν οι Καρσλήδες
χορευτι͜άντ’ μερακλήδες
Αγαπούν κι αγαπίγουν
σ’ όλι͜α κέσ’ πα ευρίγουν

Φάτε όλ’ και πιάτε,
άλλο τιδέν μ’ ευτάτε
Ο Χάρον αναμέν’ μας,
τιδέν ’κι θ’ απομέν’ μας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγαπίγουναγαπιούνται
αναμέν’περιμένει
απομέν’απομένει
ατουντους
γερλίαντόπια, τοπικά, ιθαγενή yerli
εντάμανμαζί
επορούμεμπορούμε
ευρίγουνβρίσκονται
ευτάτεκάνετε, φτιάχνετε εὐθειάζω
ιγεύ’νεταιριάζουν uymak
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
κεφλήδεςκεφάτοι keyifli
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
μασχαρεύ’νεαστειεύονται, διακωμωδούν maskara/masḫara
μερακλίαμε μεράκι, με ιδιαίτερο ζήλο meraklı/merāḳ
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όλ’όλοι/α
όσον πόσονπόσο πια; μέχρι πότε;
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
παπάλι, επίσης, ακόμα
πετέστενπείτε (προστ.)
σ̌ονλικλίαχαρούμενα, γιορτινά şenlikli
τιδέντίποτα
τραγωδέστεντραγουδήστε (προστ.)
τραγωδι͜άν’τραγουδιστές
τραγωδίαςτραγούδια
τραγωδούντραγουδάνε
χαράνταςχαρές, γάμοι
χορευτι͜άντ’χορευτές, χορευταράδες
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr