Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα, Γιάννε μ’, και μη πας

Τη Καρσί’ τραγωδίαςΤη Καρσί’ τραγωδίας

Στιχουργοί: Γεώργιος Αλεξανδρίδης

Συνθέτες: Γεώργιος Αλεξανδρίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Γιώργος Τσιφτελίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Έλα, Γιάννε μ’, και μη πας,
ντό είναι ατά ντ’ ευτάς;
Αφήντς γαρή και παιδία
κι εσύ πας σην ξενιτείαν

Πατέρα, παρακαλώ σε,
εξέρτς πόσον αγαπώ σε
Άφ’ς με ας πάω ξενιτεύω
παράδας να καζανεύω

Έλα, Γιάννε μ’, τέρ’ την υεία σ’
την γαρή σ’ και τα παιδία σ’
Και -ν- ο Γιάννες καν’νάν ’κ’ έκ’σεν,
στράταν επέρεν κι εφέκεν

Πατέρα, θα ξενιτεύω
παράδας να καζανεύω
κι όντες κλώσκουμαι οπίσ’
άσπρον θα έν’ το κατσί σ’

Ο Γιάννες εξενιτεύτεν
και πολλά επουγαλεύτεν
Τον κύρ’ν ατ’ ήντζαν ’κι ακούει
το κιφάλ’ν ατ’ πάντα κρούει

Πατέρα, σ’ εμά τ’ ωτία
κρούει τ’ εσόν η δι͜αρμενεία
Το λόγον τ’ εσόν ’κ’ έκ’σα
και πολλά ’πουσ̌μάνεψα

Εκλώστεν πουσ̌μανεμένος,
περισ̌άντς πουγαλεμένος
Γιάννε μ’, ξερόν ψωμίν φά’
κάθκα σ’ οσπίτι σ’ καικά

Πατέρα, όρκον θα παίρω
ας σ’ οσπίτ’ μακρά ’κι φεύω
Άλλο τη γαρή μ’ ’κι αφήνω
τα παιδία μ’ θα τρανύνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
αφήντςαφήνεις
άφ’ςάφησε (προστ.)
γαρήσύζυγος, γυναίκαkarı
δι͜αρμενείασυμβουλή, νουθεσίαμσν. ὁρμηνεύω < αρχ. ἑρμηνεύω
εκλώστενγύρισε, επέστρεψε
έκ’σαάκουσα
έκ’σενάκουσε
εμάδικά μου
έν’είναι
εξενιτεύτενξενιτεύτηκε
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
επέρενπήρε
επουγαλεύτενέσκασε, βαρέθηκεbunalmak
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
εφέκενάφησε
ήντζανόποιος
’κ’δενουκί<οὐχί
καζανεύωκερδίζω, αποκτώkazanmak
κάθκακάθισε (προστ.)
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καν’νάνκανέναν
κατσίπρόσωπο, μέτωπο
’κιδενουκί<οὐχί
κιφάλ’νκεφάλι
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
κρούειχτυπάει
κύρ’νκύρη, πατέρα
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
οσπίτ’σπίτιhospitium<hospes
παιδίαπαιδιά
παίρωπαίρνω
παράδαςχρήματα, λεφτάpara/pāre
περισ̌άντςεξαθλιωμένος, κακομοίρης, δυστυχήςperişan/perīşān
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουγαλεμένοςσκασμένος, βαριεστημένος, στενοχωρημένοςbunalma
πουσ̌μανεμένοςμετανιωμένοςpişman/paşmān
’πουσ̌μάνεψα(επουσ̌μάνεψα) μετάνιωσαpişman olmak<paşmān
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τρανύνωμεγαλώνω, αναθρέφω
υείαυγεία
φά’φάε (προστ.)
φεύωφεύγω
ωτίααυτιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr