Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κάντζ̌α έτον το φίλεμα σ’

Παραδοσιακά με την Βέφα ΜιχαηλίδουΠαραδοσιακά με την Βέφα Μιχαηλίδου

Στιχουργοί: Αικατερίνη Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Βέφα Μιχαηλίδου, Παναγιώτης Ασλανίδης


Κάντζ̌α έτον το φίλεμα σ’
τουζάχ’ έταν τα κάλλα̤ σ’
Ας σα χ̌ειλόπα σ’ το μέλ’ στάζ’
και -ν- ερρούξα σην εγκάλα̤ σ’

Σα πεγάδι͜α κουβαλείς με
και χουλιάρ’ νερόν ’κι δί’ς με
Σ’ ομματόπα απέσ’ τερείς με
κι έναν φίλεμαν ’κι δί’ς με

Σα μαλλόπα σ’ αναμεσά
κρατείς με τυλιμένον
Απέσ’ σην ψ̌η μ’ εκάρφωσες
μαχ̌αίρ’ ακονεμένον

Σα πεγάδι͜α κουβαλείς με
και χουλιάρ’ νερόν ’κι δί’ς με
Σ’ ομματόπα απέσ’ τερείς με
κι έναν φίλεμαν ’κι δί’ς με

Εγώ για τ’ εσέν τραγωδώ,
τ’ όνομα σ’ πάντα λέω
Σα φανερά χαμογελώ
και σα κρυφά θα κλαίω

Σα πεγάδι͜α κουβαλείς με
και χουλιάρ’ νερόν ’κι δί’ς με
Σ’ ομματόπα απέσ’ τερείς με
κι έναν φίλεμαν ’κι δί’ς με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακονεμένονακονισμένο/η
απέσ’μέσα
δί’ςδίνεις
ερρούξαέπεσα
έτανήταν
έτονήταν
κάλλα̤κάλλη
κάντζ̌αγάντζος, άγκιστρο, το γαμψό νύχι όρνιου μτφ. η πονηρή και καταφερτζού γυναίκα kanca
’κιδεν ουκί<οὐχί
μαλλόπαμαλλάκια
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
μέλ’μέλι
ομματόπαματάκια
πεγάδι͜αβρύσες
τερείςκοιτάς
τουζάχ’παγίδα tuzak
τραγωδώτραγουδάω
φίλεμαφιλί
φίλεμανφιλί
χ̌ειλόπαχειλάκια
χουλιάρ’κουτάλι κοχλιάριον
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr