Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο γαμπρόν κι όλον το αλάι

Παραδοσιακά με την Βέφα ΜιχαηλίδουΠαραδοσιακά με την Βέφα Μιχαηλίδου

Στιχουργοί: Σμαρούλα Ευσταθιάδη

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Βέφα Μιχαηλίδου, Παναγιώτης Ασλανίδης


Ο γαμπρόν κι όλον το αλάι
σο νυφέπαρμαν θα πάει
Παίζ’ η λύρα, κρούει ταούλ’,
σο χορόν εμπαίν’νε ούλ’

Και τ’ αδέλφι͜α κι εξαδέλφι͜α
εμπροστά χορεύ’νε Τας
Κι ο γαμπρόν δασ̌κεύ’ τη νύφεν
τίναν θα κρατεί το μάχ̌

Τα συμπαίδι͜α τραγωδούν
και ρακίν σο χ̌έρ’ κρατούν
Πίν’ ατο άμον νερόν,
τη σεβτάς το τέρτ’ λαρών’

Και τ’ αδέλφι͜α κι εξαδέλφι͜α
εμπροστά χορεύ’νε Τας
Κι ο γαμπρόν δασ̌κεύ’ τη νύφεν
τίναν θα κρατεί το μάχ̌

Ο γαμπρόν άμον αητός,
παλληκάρ’, καματερός
Και η νύφε άμον τσ̌ιτσ̌άκ’,
τουτουγιάν’ έν’ μανουσ̌άκ’

Και τ’ αδέλφι͜α κι εξαδέλφι͜α
εμπροστά χορεύ’νε Τας
Κι ο γαμπρόν δασ̌κεύ’ τη νύφεν
τίναν θα κρατεί το μάχ̌
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
δασ̌κεύ’κατηχώ/ει
εμπαίν’νεμπαίνουν
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έν’είναι
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
κρούειχτυπάει
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
μανουσ̌άκ’μενεξές/βιολέταմանուշակ (manušak)<manafšak
μάχ̌έθιμο κατά το οποίο η νύφη ως ένδειξη σεβασμού δεν απηύθυνε τον λόγο στα πεθερικά της και δεν τους κοιτούσε στα μάτια
νύφενύφη
νύφεννύφη
νυφέπαρμαντο έθιμο όπου ο γαμπρός πάει παίρνει τη νύφη από το σπίτι της για να πάνε στην εκκλησία
ούλ’όλοι
πίν’πίνει
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
σεβτάςαγάπης, έρωταsevda/sevdā
συμπαίδι͜ασυνομήλικοι
ταούλ’νταούλιdavul/ṭabl
Ταςονομασία αντικρυστού ποντιακού χορού
τέρτ’καημός, βάσανο, στενοχώρια (ονομ.)dert
τίνανποιον/α
τουτουγιάν’το φυτό αμάραντος (Helichrysum stoechas – Ελίχρυσος ο πολύτιμος)dudiye otu/tutuya
τραγωδούντραγουδάνε
τσ̌ιτσ̌άκ’λουλούδιçiçek
χ̌έρ’χέρι
χορεύ’νεχορεύουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr