Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το πουλί μ’ το μικρόν

Στέλιος ΧαλκίδηςΣτέλιος Χαλκίδης

Στιχουργοί: Τάκης Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Τάκης Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιώπης, Στέλιος Χαλκίδης


Το πουλί μ’ το μικρόν
να ’ίνουτουν τ’ εμόν
Να εκείτουν σ’ εγκαλόπο μ’,
ατό ους να μερών’

Το πουλί μ’ το μικρόν,
ατό ους να μερών’
να σπίγγω σην εγκάλι͜α μ’
Θεέ μ’, μη ξημερών’!

Εκείνε ους να μερών’
ας σ’ ομμάτι͜α μ’ ’κ’ εβγών’
Ορωματίγουμαι ατεν,
Θεέ μ’, μη ξημερών’!

Το πουλί μ’ το μικρόν,
ατό ους να μερών’
να σπίγγω σην εγκάλι͜α μ’
Θεέ μ’, μη ξημερών’!

Θα ’ίνεσαι τ’ εμόν,
έλα η ψ̌η μ’ εβγών’
Σ’ όρωμα μ’ πάντα είσαι,
έλα κι όντες μερών’

Το πουλί μ’ το μικρόν,
ατό ους να μερών’
να σπίγγω σην εγκάλι͜α μ’
Θεέ μ’, μη ξημερών’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατεναυτήν
εβγών’βγαίνει
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγκαλόποαγκαλιά, αγκαλίτσα
εκείτουνκείτονταν, ξάπλωνε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
’ίνεσαιγίνεσαι
’ίνουτουνγινόταν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
μερών’μερώνει, ξημερώνει
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
όρωμαόνειρο
ορωματίγουμαιονειρεύομαι
ουςως, μέχρι
σπίγγωσφίγγω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr