Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τίκια Ποτ Πουρί

Ποντίων ΑπάνθισμαΠοντίων Απάνθισμα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Κώστας Σιαμίδης


Πουλί μ’, τ’ ομμάτι͜α σ’ τ’ έμορφα
εγώ πολλά λιγούμαι
Αρ’ θέλω να φιλώ ατα
ας σον Θεόν φογούμαι

Ο πρόσωπος ι-σ’ θάνατος
τ’ ομμάτι͜α σ’ τογραεύ’νε
Το στέσιμο σ’/στέσιμον κι η καλατσ̌ή σ’
τον άνθρωπον μαεύ’νε

Ομμάτι͜α κι ομματόφρυδα̤
ομμάτι͜α άμον ελαίας
Ερρούξα κι αραεύ’ ατα
σου πουλί’ τα φωλέας

♫

Κορτσόπον εγροικώ ατο
ντο πολλά -ν- αγαπάς με
Αποφκακέσ’ κι από μακρά
τερείς και ’κι χορτά͜εις με

Η πίτα, ξαν, η πίτα
και τ’ αλυκόν η πίτα
Εγώ -ν- ατό πώς έφαγα
κι εκάγα -ν- ας ση δίψαν;

Η μαχαλά σ’ πολλά κακόν
τον ξένον ’κι μονάζ’νε
Ανθρώπ’ς εσέγκα για τ’ εμέν
τα στράτας ι-μ’ να ωρι͜άζ’νε

Η πίτα, ξαν, η πίτα
και τ’ αλυκόν η πίτα
Εγώ -ν- ατό πώς έφαγα
κι εκάγα -ν- ας ση δίψαν;

Η πίτα εκάεν σο χωνόν
ερρούξεν η εμπροστία
Εσύ το νου σ’ εδά̤βασες
ση χώρας τα παιδία

Η πίτα, ξαν, η πίτα
και τ’ αλυκόν η πίτα
Εγώ -ν- ατό πώς έφαγα
κι εκάγα -ν- ας ση δίψαν;

♫

Αρνί μ’, απέσ’ σην αύλι͜α σου
εγώ -ν- εσυμποδία
Ερρούξα, εέμ’νε κουρατάν
και σο γιατρόν επήγα

Αφκά ’ς σο παραθυρόπο σ’
τραγωδώ και σ̌υρίζω
Εσύ αφκά ’κι κατηβαίντς
καίγουμαι και βρουλίζω

Πουλί μ’, απέσ’ σο καρδόπο σ’
αρ’ έ͜εις μαύρον ελαίαν
Εκειαπέσ’ θα κονεύω εγώ
φραντάλα μ’, τη φωλέα μ’

♫

Εφώταξεν ο πρόσωπος σ’
άμον ντο παίρ’ ο ήλιον
άμον ντο έρ’ται η άνοιξην
άμον ντ’ ανθεί το φύλλον

Πολλά έχω να λέ’ ατο
σα χ̌είλια μ’ είν’ γραμμένα
Θα κάθουμαι και λέ’ ατο
ατό -ν- απ’ έναν-έναν

Έλα να ποδεδίζω σε
έλα να ποδεδί͜εις με
Σ’ εγκαλιόπο μ’ ετράνυνες
κι ατώρα ’κ’ εγνωρί͜εις με

♫

Τσ̌ιτσ̌έκια και τριαντάφυλλα
όλια του παραδεισί’
’Τοπλάεψεν ατα ο Θεόν
κι εποίκεν το κορμί σ’-ι

Άνθρωπον ’κ’ εχολίασαν
πουλί μ’, τ’ εσά τα χ̌είλια
Τον τσ̌εχέλ’ και τον ατσ̌αμήν
εμάθιζαν ακίλια

Η λαλία μ’ σον ουρανόν
πουλί μ’, παρακαλώ σε
Για φτύσον τον διάβολο σ’
και -ν- έλα -ν- ας φιλώ σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακίλιαμυαλά, λογική akıl/ʿaḳl
αλυκόναλμυρό/ή
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
αποφκακέσ’από κάτω πέρα
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ει aramak
ατααυτά
ατσ̌αμήναρχάριο, άβγαλτο acemi/ʿacemī
ατώρατώρα
αύλι͜ααυλή
αφκάκάτω
βρουλίζωφλέγομαι, καίγομαι brûler
έ͜ειςέχεις
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εγνωρί͜ειςγνωρίζεις
εγροικώκαταλαβαίνω
εδά̤βασεςμετέφερες
εέμ’νεέγινα
είν’είναι (για πληθ.)
εκάγακάηκα
εκάενκάηκε
εκειαπέσ’εκεί μέσα
ελαίανελιά
ελαίας(τα) ελιές, (τη) ελιάς
εμάθιζανμάθαιναν σε, δίδασκαν
έμορφαόμορφα
εμπροστίαπυροστιά
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
ερρούξαέπεσα
ερρούξενέπεσε
έρ’ταιέρχεται
εσάδικά σου/σας
εσέγκαέβαλα, εισήγαγα
εσυμποδίασκόνταψα, πεδικλώθηκα
ετράνυνεςμεγάλωσες
εφώταξενφώτισε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καίγουμαικαίομαι
καλατσ̌ήομιλία, συνομιλία, συζήτηση keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καρδόποκαρδούλα
κατηβαίντςκατεβαίνεις
’κιδεν ουκί<οὐχί
κονεύωεγκαθίσταμαι, φωλιάζω, προσγειώνομαι (επί πτηνών) konmak
κορτσόπονκοριτσάκι
κουρατάνσακάτης, καταπονημένος kurada/ḳurāḍa
λαλίαλαλιά, φωνή
λιγούμαιεπιθυμώ κτ σφοδρά, χάνω τις αισθήσεις μου, λιποθυμώ
μαεύ’νεμαγεύουν
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
μονάζ’νεφιλοξενούν για διανυκτέρευση
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
ξανπάλι, ξανά
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
παιδίαπαιδιά
παραδεισί’παραδείσου
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλί’πουλιού
πρόσωποςπρόσωπο
’ς(ας) από
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
σ̌υρίζωσφυρίζω, παίζω αυλό σῦριγξ
τερείςκοιτάς
τογραεύ’νεκομματιάζουν doğramak
’τοπλάεψεν(ετοπλάεψεν) μάζεψε, συγκέντρωσε toplamak
τραγωδώτραγουδάω
τσ̌εχέλ’άπειρο, ανώριμο, άβγαλτο cehil/cehl
τσ̌ιτσ̌έκιαλουλούδια çiçek
φογούμαιφοβάμαι
φραντάλαγυναίκα πρόσχαρη, πληθωρική γυναίκα
φωλέαφωλιά
φωλέαςφωλιές (ονομ.πληθ.), φωλιάς (γεν. ενικού)
χορτά͜ειςχορταίνεις
χωνόνεστία, χωνευτήρι χῶνος < χόανος
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς
ωρι͜άζ’νεπροσέχουν, φυλάνε, επιβλέπουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr