Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ταν-ταν κοιλίαν εύκαιρον

Ο Σιμούλτς κι ο ΠόλιονΟ Σιμούλτς κι ο Πόλιον

Στιχουργοί: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Συνθέτες: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


Ταν-ταν κοιλίαν εύκαιρον
και δόντι͜α ακονεμένα¹
Κρατέστ’ α̤τεν, κρατέστ’ α̤τεν
ατέ θα τρώει εμέναν

Παιδία, γιάσ̌α-γιάσ̌α!
Ξαν! Παιδία, γιάσ̌α-γιάσ̌α!
Η κόρ’ θ’ επαλαλούτονε,
ελάγγευεν σα κάσ̌ι͜α

Σίτ’ πορπατείς, έμπρι͜α σ’ τέρεν!
Στραβήν! Θα ’κχ̌ύντς το γάλαν!
Εμείς πα ντό θα ’ίνουμες
μετ’ εσέν την παλάλαν;

Παιδία, γιάσ̌α-γιάσ̌α!
Ξαν! Παιδία, γιάσ̌α-γιάσ̌α!
Η κόρ’ θ’ επαλαλούτονε,
ελάγγευεν σα κάσ̌ι͜α

Ακείν’ το καρυδότσεπλον²
σο νερόν ’κι πατεύει
Θειίτσα μ’, το κορτσόπο σου
αποφκακέσ’ χαντζεύει

Παιδία, γιάσ̌α-γιάσ̌α!
Ξαν! Παιδία, γιάσ̌α-γιάσ̌α!
Η κόρ’ θ’ επαλαλούτονε,
ελάγγευεν σα κάσ̌ι͜α

Εφόρεσεν και -ν- έλλαξεν
και τ’ άσπρα τα σαγιάδες
Κι άμον σ̌ορσ̌ότα εκόνεψεν
απάν’ και σα καγιάδες

Παιδία, γιάσ̌α-γιάσ̌α!
Ξαν! Παιδία, γιάσ̌α-γιάσ̌α!³
Η κόρ’ θ’ επαλαλούτονε,
ελάγγευεν σα κάσ̌ι͜α

Γεια σου Θανάσ’! Γεια σου Τσ̌ολέρ’! Γουρπάν’ σα δάκτυλα σ’

Γεια σου Γιάννε! Γεια σου Ευφραιμίδη! Να λελεύω τα ταούλια σ’

Παιδία, γιάσ̌α-γιάσ̌α!
Ξαν! Παιδία, γιάσ̌α-γιάσ̌α!
Η κόρ’ θ’ επαλαλούτονε,
ελάγγευεν σα κάσ̌ι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακείν’εκείνα
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
αποφκακέσ’από κάτω πέρα
αποφκακέσ’ χαντζεύειενεργεί ύπουλα
ατέαυτή
γιάσ̌αζήτω! εύγε!yaşa!
γουρπάν’θυσίαkurban/ḳurbān
εκόνεψενεγκαταστάθηκε, φώλιασε, προσγειώθηκεkonmak
ελάγγευενπηδούσε
έλλαξενάλλαξε
έμπρι͜αμπροστά
επαλαλούτονετρελαινόταν
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
εφόρεσενφόρεσε ρούχα
’ίνουμεςγινόμαστε
καγιάδεςβράχιαkaya
καρυδότσεπλονκαρυδότσουφλο
κάσ̌ι͜ααπότομοι βράχοι, γκρεμοίkaş
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόποκοριτσάκι
’κχ̌ύντςχύνεις
λελεύωχαίρομαι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ξανπάλι, ξανά
παπάλι, επίσης
παιδίαπαιδιά
πατεύειβυθίζεται, βουλιάζει μτφ. δύει, μτφ. καταρρέει, μτφ. χρεωκοπείbatmak
πορπατείςπερπατάς
σαγιάδεςχονδρά μάλλινα υφάσματαsaya
σίτ’καθώς, ενώσόταν<εις όταν
σ̌ορσ̌όταμυθικό πελώριο πτηνό
ταν-ταν κοιλίαν εύκαιρον και δόντι͜α ακονεμέναταν-ταν κοιλιά αδειανή και δόντια ακονισμένα
τέρενκοίταξε (προστ.)
χαντζεύεικαίγεται, καψαλίζεται
Σημειώσεις
¹ (εκφ.) Ταν-ταν κοιλιά αδειανή και δόντια ακονισμένα. Λέγεται για τους λιμοκοντόρους, αυτούς που ενώ δεν έχουν λεφτά ντύνονται ή μιλάνε επιδεικτικά και παριστάνουν τους γόηδες ή τους καμπόσους.

² Ακούγεται να λέει «καρυδότσεφλον» πιθ. κατά το ελλ. καρυδότσουφλο. Τσέπλια=τσόφλια

³ Ακούγεται να λέει «παιδία αβάσ̌ι͜α-αβάσ̌ι͜α» (=αργά,αργά) που δεν ταιριάζει νοηματικά.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr