Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απέσ’ ση νύχταν

Στέλιος ΧαλκίδηςΣτέλιος Χαλκίδης

Στιχουργοί: Τάκης Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Τάκης Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Στέλιος Χαλκίδης


Απέσ’ ση νύχταν λάσκουμαι
με τ’ άστρα συντροφίαν
Με τη Θεού τα πουλόπα
ντο λάσκουν ση σκοτίαν

Τ’ άστρα ετσατσόφωτιζαν
σίτι͜α ο φέγγον φωτάζ’ με
Να λέω τα παράπονα μ’
η νύχτα ψαλαφά με

Ο αέρας εφύσανεν,
επαίρ’νεν τη λαλία μ’
Έλεγα τα παράπονα μ’,
έκλαιεν η καρδία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
έκλαιενέκλαιγε
επαίρ’νενέπαιρνε
εφύσανενφυσούσε
λαλίαλαλιά, φωνή
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
λάσκουνπεριφέρονται, τριγυρίζουν, περιπλανώνται ἀλάομαι/ηλάσκω
πουλόπαπουλάκια
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
σκοτίανσκοτάδι
φέγγονφεγγάρι
φωτάζ’φωτίζει, λάμπει
ψαλαφάζητάει, αιτείται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr