Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απέσ’ σο τουλουμόπο μου

Ποντίων Απάνθισμα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Χατζημιχαηλίδης, Γιώργος Σοφιανίδης


Απέσ’ σο τουλουμόπο μου,
πουλόπο μ’, να εχώρ’νες
Τα φυλαχτά τα λώματα σ’
καθημερ’νά να εφόρ’νες

Ο ουρανόν ελίβωσεν
ερχίνεσεν να βρέχ̌ει,
Ατά τ’ ομμάτι͜α που ελέπ’
πουθέν δουλείαν ’κ’ έχ̌ει

Έκαψες με άμον ντο καί͜εις
τα ξύλα σο χωνόν -ι
Πας̌ κ’ είμαι τ’ εσόν το γεσίρ’,
του κυρού σ’ τ’ ορφανόν -ι;

Αν αγαπάς με, αγάπα με,
αν ’κι αγαπάς με, μαύ’σσα,
θα σύρω και σκοτώνω σε!
Παρέμ’ / Ζατίμ την ψ̌η μ’ εχάσα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
ατάαυτά
γεσίρ’κυριολ. αιχμάλωτος μτφ. ταλαίπωρος, αυτός που έχει υποστεί κακουχίες esir
δουλείανδουλειά
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελίβωσενσυννέφιασε
ερχίνεσενάρχισε
εσόνδικός/ή/ό σου
εφόρ’νεςφορούσες
εχώρ’νεςχωρούσες
ζατίμεξάλλου zaten/ẕāten
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κυρούπατέρα
λώματαρούχα λῶμα/λωμάτιον
μαύ’σσα(μαύρεσσα) μαύρη μτφ. ταλαιπωρημένη, καημένη
ομμάτι͜αμάτια
παρέμ’τουλάχιστον, σε κάθε περίπτωση, μόνο μη bari/bārī + μη
πας̌μήπως, μπας και, είναι δυνατόν, μην τύχει (και) μήν πᾶς
πουθένπουθενά
πουλόποπουλάκι
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
χωνόνεστία, χωνευτήρι χῶνος < χόανος
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr