Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ζωγραφία

Ποντιακό γλέντι στη ΦλώριναΠοντιακό γλέντι στη Φλώρινα

Στιχουργοί: Νικόλαος Σαγξαρίδης

Συνθέτες: Νικόλαος Σαγξαρίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Τσενεκίδης


Να έμ’νε έναν πετούμενον
σ’ ορμάν’ απέσ’, πουλόπο μ’
Κλαδίν - κλαδίν επέτανα
εράευα τ’ αρνόπο μ’

Εσύ, άι! ζωγραφία,
λάσ̌κεσαι σα ραχ̌ία
Κανείται αρ’ όσον έπιες
άι! τα νερά τα κρύα
Εσύ, άι! ζωγραφία

Να έμ’νε έναν πετούμενον
σ’ ορμάν’ απέσ’ πουλόπο μ’
Μοιρολογούνε τα ραχ̌ι͜ά
και χ̌αίρεται το ψ̌όπο μ’

Εσύ, άι! ζωγραφία,
λάσ̌κεσαι σα ραχ̌ία
Κανείται αρ’ όσον έπιες
άι! τα νερά τα κρύα
Εσύ, άι! ζωγραφία

Μοιρολογούνε τα ραχ̌ι͜ά,
κλαίγ’νε, πουλί μ’, τ’ ορμία
Ο κόσμον όλον έφυεν
εέντον ερημία

Εσύ, άι! ζωγραφία,
λάσ̌κεσαι σα ραχ̌ία
Κανείται αρ’ όσον έπιες
άι! τα νερά τα κρύα
Εσύ, άι! ζωγραφία

Μοιρολογούνε τα ραχ̌ι͜ά
κλαίγ’νε τα ποταμάκρι͜α
Ακούω πώς μοιρολογούν
τρέχ’νε τ’ εμά τα δάκρυ͜α

Εσύ, άι! ζωγραφία,
λάσ̌κεσαι σα ραχ̌ία
Κανείται αρ’ όσον έπιες
άι! τα νερά τα κρύα
Εσύ, άι! ζωγραφία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
εέντονέγινε
εμάδικά μου
έμ’νεήμουν
επέταναπετούσα
έπιεςήπιες
εράευαέψαχνα, γύρευαaramak
ερημίαερημιά
έφυενέφυγε
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
κλαίγ’νεκλαίνε
λάσ̌κεσαιπεριφέρεσαι, τριγυρνάς, περιπλανιέσαιἀλάομαι/ηλάσκω
ορμάν’δάσοςorman
ορμίαρυάκια, ρεματιές
ποταμάκρι͜αόχθες ποταμών
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
τρέχ’νετρέχουν
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr